FyzWeb  aplety

Fyzikální aplety Fu-Kwun Hwanga

Pokud aplety nejdou spustit s odkazem na bezpečnost,
přidejte FyzWeb mezi důvěryhodné weby:
 1. ve Windows (nabídka start/spustit) spusťte Configure Java
 2. vyberte záložku Security tab
 3. klikněte na tlačítko Edit Site List
 4. přidejte http://fyzweb.cz/ a stiskněte tlačítko Add
 5. potvrďte tlačítkem OK

      - aplet zvládnou i žáci základních škol (hravé úlohy)
      - aplet je zaměřen na problematiku probíranou na střední škole (na gymnáziu)
   SŠ+ - obsahuje obtížnější partie, vysvětlení jde nad rámec středoškolské fyziky


Mechanika

 1. Těžiště a rovnováha tuhých těles (ZŠ)
 2. Pohyb těles v centrálním gravitačním poli Země (SŠ)
 3. Keplerovy zákony (SŠ+)
 4. Kyvadlo (SŠ)
 5. Rovnoměrný pohyb po kružnici a dostředivá síla (SŠ+)
 6. Jednorozměrná srážka těles (SŠ+)
 7. Kterým směrem se bude kutálet? (SŠ)
 8. Silový diagram (SŠ)
 9. Pohyb po přímce (SŠ)
 10. Měření reakční doby (SŠ)
 11. Rovnoměrný pohyb po kružnici a valení bez prokluzování (SŠ)
 12. Odrážející se míček (SŠ)
 13. Dvě děla (SŠ)
 14. Pohyb ping-pongového míčku (SŠ+)
 15. Moment hybnosti a obsah plochy (SŠ+)
 16. Dopravní semafory (SŠ)

Kmitání a vlnění

 1. Harmonický pohyb a rovnoměrný pohyb po kružnici (SŠ)
 2. Dynamika harmonického pohybu (SŠ)
 3. Příčná postupná vlna (SŠ)
 4. Postupné a stojaté vlnění (SŠ)
 5. Dopplerův jev a rázová vlna (SŠ)
 6. Určování polohy nadzvukového letadla (SŠ)

Termika a molekulová fyzika

 1. Molekulární model ideálního plynu (SŠ)
 2. Brownův pohyb (SŠ)
 3. Carnotův cyklus (SŠ+)

Elektřina a magnetismus

 1. Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli (SŠ+)
 2. Šíření elektromagnetické vlny (SŠ)
 3. Osciloskop (SŠ+)
 4. Cyklotron (SŠ+)
 5. RC obvod (SŠ+)
 6. RLC obvod (střídavý zdroj napětí) (SŠ)
 7. Multimetr (SŠ+)
 8. Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli (SŠ)

Optika

 1. Odraz a lom I (SŠ)
 2. Hra se zrcadlem (ZŠ)
 3. Zrcadlo a obraz (ZŠ)
 4. Vícenásobný odraz od dvou rovinných zrcadel (ZŠ)
 5. Fermatův princip (SŠ+)
 6. Najdi nejrychlejší cestu (SŠ)
 7. Kulová zrcadla a čočky (SŠ)
 8. Duha (SŠ+)
 9. Barvy (SŠ)
 10. Svět barev (SŠ)
 11. Odraz a lom II (SŠ)

Různé

 1. Posuvné měřidlo (ZŠ)
 2. Skládání vektorů (SŠ)
 3. Pythagorova věta (ZŠ)


Autorem apletů je Fu-Kwun Hwang - profesor fyziky na National Taiwan Normal University v Taipei. Aplety byly přeloženy do češtiny studentkami Katarínou Suchou, Martinou Šedrlovou a Lenkou Vojtíškovou v rámci bakalářské práce na MFF UK v Praze. České verze apletů jsou doplněny o podrobnější popis funkcí a ovládání jednotlivých apletů, každý aplet obsahuje také teoretickou část a odkazy na webové stránky s podobnou tematikou. Originální aplety najdete na stránce http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/.