FyzWeb  aplety
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)

Fyzikální aplety Fu-Kwun Hwanga

Pokud aplety nejdou spustit s odkazem na bezpečnost,
přidejte FyzWeb mezi důvěryhodné weby:
  1. ve Windows (nabídka start/spustit) spusťte Configure Java
  2. vyberte záložku Security tab
  3. klikněte na tlačítko Edit Site List
  4. přidejte http://fyzweb.cz/ a stiskněte tlačítko Add
  5. potvrďte tlačítkem OK

      - aplet zvládnou i žáci základních škol (hravé úlohy)
      - aplet je zaměřen na problematiku probíranou na střední škole (na gymnáziu)
   SŠ+ - obsahuje obtížnější partie, vysvětlení jde nad rámec středoškolské fyziky


Mechanika

  1. Těžiště a rovnováha tuhých těles (ZŠ)
  2. Pohyb těles v centrálním gravitačním poli Země (SŠ)
  3. Keplerovy zákony (SŠ+)
  4. Kyvadlo (SŠ)
  5. Rovnoměrný pohyb po kružnici a dostředivá síla (SŠ+)
  6. Jednorozměrná srážka těles (SŠ+)
  7. Kterým směrem se bude kutálet? (SŠ)
  8. Silový diagram (SŠ)
  9. Pohyb po přímce (SŠ)
  10. Měření reakční doby (SŠ)
  11. Rovnoměrný pohyb po kružnici a valení bez prokluzování (SŠ)
  12. Odrážející se míček (SŠ)
  13. Dvě děla (SŠ)
  14. Pohyb ping-pongového míčku (SŠ+)
  15. Moment hybnosti a obsah plochy (SŠ+)
  16. Dopravní semafory (SŠ)

Kmitání a vlnění

  1. Harmonický pohyb a rovnoměrný pohyb po kružnici (SŠ)
  2. Dynamika harmonického pohybu (SŠ)
  3. Příčná postupná vlna (SŠ)
  4. Postupné a stojaté vlnění (SŠ)
  5. Dopplerův jev a rázová vlna (SŠ)
  6. Určování polohy nadzvukového letadla (SŠ)

Termika a molekulová fyzika

  1. Molekulární model ideálního plynu (SŠ)
  2. Brownův pohyb (SŠ)
  3. Carnotův cyklus (SŠ+)

Elektřina a magnetismus

  1. Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli (SŠ+)
  2. Šíření elektromagnetické vlny (SŠ)
  3. Osciloskop (SŠ+)
  4. Cyklotron (SŠ+)
  5. RC obvod (SŠ+)
  6. RLC obvod (střídavý zdroj napětí) (SŠ)
  7. Multimetr (SŠ+)
  8. Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli (SŠ)

Optika

  1. Odraz a lom I (SŠ)
  2. Hra se zrcadlem (ZŠ)
  3. Zrcadlo a obraz (ZŠ)
  4. Vícenásobný odraz od dvou rovinných zrcadel (ZŠ)
  5. Fermatův princip (SŠ+)
  6. Najdi nejrychlejší cestu (SŠ)
  7. Kulová zrcadla a čočky (SŠ)
  8. Duha (SŠ+)
  9. Barvy (SŠ)
  10. Svět barev (SŠ)
  11. Odraz a lom II (SŠ)

Různé

  1. Posuvné měřidlo (ZŠ)
  2. Skládání vektorů (SŠ)
  3. Pythagorova věta (ZŠ)


Autorem apletů je Fu-Kwun Hwang - profesor fyziky na National Taiwan Normal University v Taipei. Aplety byly přeloženy do češtiny studentkami Katarínou Suchou, Martinou Šedrlovou a Lenkou Vojtíškovou v rámci bakalářské práce na MFF UK v Praze. České verze apletů jsou doplněny o podrobnější popis funkcí a ovládání jednotlivých apletů, každý aplet obsahuje také teoretickou část a odkazy na webové stránky s podobnou tematikou. Originální aplety najdete na stránce http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/.