Řešení příkladů sil působících na tělesa

         

Na lyžaře působí svah po celé ploše lyží jednak kolmou tlakovou silou (modrá), která zabraňuje, aby se propadl do sněhu. Také na něho působí menší třecí síla (zelená), která ho brzdí.

 Bedna působí na hák jedinou silou - v místě zavěšení, která míří kolmo dolů. (Síla kterou naopak působí hák na bednu by měla stejné působiště - v místě zavěšení, ale mířila by nahoru.)    Na auto působí (v celém jeho objemu) Země gravitační silou -modře nakreslená. Dále na auto působí vozovka v místech dotyku "zelenými" silami opačného směru (ve skutečnosti to budou čtyři poloviční šipky u každého kola). 

Zavřít okno