Síly okolo nás - shrnutí

Síla patří mezi takzvané vektorové fyzikální veličiny. To znamená, že vždy můžeme určit její velikost a směr.

Velikost síly měříme siloměrem, její jednotkou je 1 N (jeden newton).

Různé mincíře a mnohé druhy vah jsou v podstatě siloměry, které měří tíhu předmětů.

Graficky se síla jakožto vektor znázorňuje šipkou udávající směr, délka šipky znázorňuje velikost síly. Důležitým bodem je začátek šipky označující působiště síly - místo, ve kterém síla působí na předmět.

Fyzikální veličiny, u kterých určujeme pouze hodnotu a ne směr, se nazývají skaláry. V textu rozlišujeme vektory od skalárů tučným písmem, nebo šipkou nad příslušným písmenem.

Všechny druhy sil mají původ ve čtyřech základních interakcích, mezi které patří gravitační, elektromagnetická, slabá a silná jaderná interakce.

Zavřít okno