Páka - shrnutí

Páka, na kterou působí dvě síly F1 a F2, je v rovnováze (vyvážená), je li splněn vztah

,

kde d1 a d2 jsou vzdálenosti sil od osy otáčení. Síly musí mít navíc opačný otáčivý účinek - každá se snaží otáčet pákou na opačnou stranu.

V praxi se často používají páky ke zvětšení síly, zvýšení rychlosti, nebo změně směru síly. Široké uplatnění nalézají například jako násady a ramena u mnoha druhů náčiní, jako páčidla a zvedací mechanismy, na jejich funkci jsou založeny také všechny kladky, kladkostroje a soukolí nebo některé druhy vah.

Zavřít okno