FyzWeb  články
Projekt "Interaktivní fyzikální laboratoř" se dává do pohybu2009-05-04 

(prosba učitelům o pomoc při vytváření IFL)

S blížícím se novým školním rokem se začíná dávat do pohybu projekt Katedry didaktiky fyziky na MFF UK v Praze - Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL) pro středoškoláky. První zmínkou o tomto projektu, která se mohla dostat mezi fyzikální pedagogickou veřejnost, byl článek Martiny Kekule o slavnostním otevření zrekonstruovaných prostor IFL (uveřejněno rovněž na FyzWebu).

Jak se blíží konec tohoto a zároveň začátek příštího školního roku, je třeba začít podnikat další kroky k úspěšnému fungování laboratoře. Následující školní rok (2009/2010) začne laboratoř pracovat ve zkušebním provozu, kdy budou jednotlivé úlohy testovány na pozvaných středoškolských studentech. Následně by měla začít fungovat pro všechny školy, které projeví zájem. Jako první témata, na které se IFL zaměření byly zvoleny "Elektřina a magnetismus" a "Optika". Pro tato témata již začala příprava jednotlivých experimentů.

Samozřejmě chceme dát možnost všem středoškolským učitelkám a učitelům vyjádřit své názory. Zřídili jsme proto webový formulář, který sbírá jejich názory. Pokud jste tedy vyučující/vyučujícím na střední škole, vyjádřete se k chystané IFL.

Prosba o vyplnění dotazníku již byla odeslána na vybrané pražské střední školy. Zároveň s tím byl učitelům odeslán průvodní dopis (naleznete jej rovněž na níže uvedené webové adrese). Samozřejmě jsou pro nás cenné názory všech vyučujících, nejen těch pražských. Pokud tedy učíte fyziku, můžete se rovněž zapojit a přispět svým názorem. Za případné vyplnění dotazníku předem děkujeme.

Dotazník naleznete na: http://kdf.mff.cuni.cz/ifl/dotaznik.

Mgr. Zdeněk Šabatka

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: