FyzWeb  články
Jak správně psát a skloňovat jméno Tycho Brahe2010-08-10 

Tycho BrahePři psaní diplomové práce jsem narazila na dva problémy týkající se jména Tycho Brahe. Prvním z nich byl rozdílný tvar jména v různých článcích a publikacích. Místo Tycho Brahe bylo někdy uvedeno Tycho de Brahe. Druhým problémem byla otázka správného skloňování. Někde najdeme Tycho ve 2. pádě jako Tychona, někde jako Tycha.

Tycho Brahe se narodil roku 1546 ve švédském městě Knudstrup (tato část krajiny tehdy patřila k Dánskému království). Jeho původní jméno bylo Tyge. Později bylo jeho jméno polatinštěno na tvar Tycho [1]. Jak už jsem na začátku zmínila, v některých publikacích nebo článcích můžete najít jméno tohoto astronoma ve tvaru Tycho de Brahe. Tento nesprávný tvar se poprvé se objevil v České a Německé literatuře v 19. století při oslavách 300. výročí narození Tycha Braha. [2]. O nesprávnosti tohoto tvaru svědčí mnoho dochovaných dokumentů a i samotný Tycho Brahe ve svém jménu de nepoužíval.

Zkoumala jsem i správné skloňování jména tohoto slavného astronoma. Obrátila jsem se v tomto mém hledání na jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR [3]. Jméno Tycho Brahe můžeme skloňovat vícero způsoby. Ve 2. pádě se může použít tvar Tycha i tvar Tychona (více používaný tvar v literatuře je Tychona). Příjmení Brahe má ve 2. pádě taky dvě správné podoby a to Braha a Braheho. V tabulce 1 jsou uvedeny všechny správné tvary, které lze použít při skloňování jména Tycho Brahe. V literatuře se nejčastěji ve 2. pádě objevuje kombinace Tycha Braha a Tychona Braha, v ostatních pádech jsem se setkala nejčastěji s tvary Tychona, Tychonovi, Tychonem. Ve druhém pádě jsem se také vícekrát setkala s tvarem Brahe, což je tedy podle Ústavu pro jazyk český AV ČR nesprávný tvar.

 

1. pád

Tycho

Brahe

2. pád

Tycha, Tychona

Braha, Braheho

3. pád

Tychovi, Tychu, Tychonovi, Tychonu

Brahovi, Brahemu

4. pád

Tycha, Tychona

Braha, Braheho

5. pád

Tycho, Tychone

Brahe

6. pád

Tychovi, Tychu, Tychonovi, Tychonu

Brahovi, Brahemu

7. pád

Tychem, Tychonem

Brahem

Tabulka 1: Skloňování jména Tycho Brahe [2]

 

Autorkou článku je Katarína Suchá.

 

Literatura

[1] Jáchim, F.: Tycho Brahe: pozorovatel vesmíru, Pometheus, 1998, Praha

[2] Šolcová, A.: From "Tycho Brahe to Incorrect "Tycho de Brahe". An Searching for the First Occurrence, when the Mistaken Name of Famous Astronomer Appeared, Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica, Prague, Vol. 46, Supplementum, 2005

[3] http://prirucka.ujc.cas.cz/

 

 

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: