FyzWeb  články
Věda na scéně - Science on Stage2014-01-17 

Zveme všechny učitele a lektory biologie, chemie, fyziky, zeměpisu a matematiky základních a středních škol a učitele prvního stupně základních škol a škol mateřských: pojďte předvést to nejlepší, co děláte, a vyměnit si zkušenosti s ostatními nadšenci z celé ČR i Evropy!

Pro mezinárodní festival Věda na scéně - Science on Stage, hledáme učitele a lektory od mateřských školek po vysoké školy, kteří mají zajímavé nápady pro zlepšení výuky přírodovědných předmětů a matematiky. Reprezentanti ČR budou vybráni na národní soutěžní přehlídce do které se mohou přihlásit do 16. 3. 2014.  Věda na scéně - Science on Stage zprostředkovává výměnu zkušeností, materiálů a nápadů  mezi učiteli přírodních věd a matematiky v celé Evropě.

Věda na scéně - Science on Stage je evropský projekt, který je zaměřen na učitele přírodních věd a matematiky. Hlavním cílem Vědy na scéně - Science on Stage je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky. Dalším cílem je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti. Neméně důležité je vytváření vzájemných kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí.

Tento ročník Vědy na scéně - Science on Stage je určen i pro učitele z mateřských škol, učitele prvního stupně škol základních a lektory volnočasových zařízení a školních družin. Vítáni jsou i učitelé matematiky.

Národní soutěžní přehlídka učitelů přírodovědných předmětů proběhne 31. května v rámci Muzejní noci v libereckém iQparku. Devět vybraných učitelů pojede reprezentovat Českou republiku na mezinárodní festival učitelů přírodních věd Science on Stage, který se uskuteční 17. - 20. 6. 2015 na Queen Mary University v Londýně.

Podrobné informace naleznete na http://www.science-on-stage.cz/.

Kdo se může Vědy na scéně - Science on Stage zúčastnit?

Věda na scéně - Science on Stage je určena učitelům přírodních věd (fyziky, chemie, biologie, zeměpisu) a také matematiky od mateřských škol přes všechny typy základních a středních škol a lektory volnočasových zařízení a školních družin. Vítáni jsou i doktorandi, témata jejichž disertačních prací spadají do těchto oblastí.

Co čeká na vítěze Národní soutěžní přehlídky?

V rámci přehlídky bude vybráno devět účastníků, kteří se aktivně zúčastní mezinárodního festivalu Science on Stage v Londýně.

Co se bude na Vědě na scéně - Science on Stage dít?

Veletrh

Všichni účastníci prezentují své projekty a experimenty na stáncích. Každý účastník má k dispozici malý stůl a nástěnku, kde se prezentuje. Veletrh je hlavní složkou celého festivalu.

Dílny

V Dílnách se vytváří materiály a doporučení pro výuku a diskutuje se o důležitých tématech přírodovědného vzdělávání.

Semináře

Semináře jsou určeny pro předvedení učebních metod a koncepcí doplněných prostorem pro diskuzi.

Pódiová vystoupení
Plenární přednášky, divadelní vystoupení a předvádění pokusů na jevišti.

 

Přihlášky a další informace

Jitka Houfková

Národní řídící výbor

Věda na scéně - Science on Stage

KDF MFF UK

V Holešovičkách 2

182 00 Praha 8

scienceonstage@seznam.cz

www.science-on-stage.cz

Přihlášky zašlete do 16. 2. 2014  na adresu scienceonstage@seznam.cz