FyzWeb  články
Měření zatmění Slunce s Vernierem a nejen to2015-03-22 

Od ledna 2014 do prázdnin 2016 jsme měli na Katedře didaktiky fyziky MFF UK v Praze umístěný počítač, který trvale sledoval intenzitu osvětlení za oknem. K měření jsme používali luxmetr Vernier LS-BTA připojený přes jednoduché rozhraní Go!Link k levnému netbooku Asus Eee Pc 1005HA. Pomocí technologie Vernier Data Share jsme sdíleli data do internetu.

Pojďme se nyní podívat na některá naměřená data a otázky s nimi související:

  • Jak se mění délka dne a noci v průběhu roku? Jak je to v létě a v zimě?

  • Je rozdíl mezi množstvím světla v lednu a v červnu?

  • Jak se změní intenzita osvětlení, když se nebe zatáhne a přijde krupobití?

  • Jak se v grafu projeví zatmění Slunce?

 

Střídání dne a noci

Pokud necháme počítač měřit v pravidelných intervalech (například každou minutu) po dobu několika dní, dostaneme například tento graf:

Je krásně vidět, jak se střídají dny a noci. Toto měření probíhalo po dobu jednoho týdne v lednu 2015. Protože se jedná o zimní období,  jsou dny výrazně kratší než noci. Většina kopečků je „zubatá" díky oblačnosti. Jeden den ale byl bez jediného mráčku - jistě poznáte, který to je. 

 

Zatmění Slunce

V pátek 20. března 2015 bylo v ČR pozorovatelné částečné zatmění Slunce. Počasí bylo vynikající, obloha úplně čistá. V grafu se zakrytí slunečního kotouče projevilo „zubem":

Slunce bylo v maximu zakryté ze 73 %. A pokles intenzity osvětlení v grafu je také 73 %.

 

Srovnání léta a zimy

Na obrázku níže jsou modře zachyceny tři lednové dny a červeně tři červnové.

Všimněte si rozdílu v délce dne a noci v létě a v zimě.

Je také dobře patrný rozdíl mezi celkovým množstvím světla v lednu a v červnu. Celková plocha pod grafem je u modré čáry mnohem menší než u červené - a to i tehdy, když je v zimě jasný den a v létě naopak zamračený, jak je vidět ze dne číslo 3 (úplně vpravo).

Podařilo se nám též zachytit letní bouřku s krupobitím - to je prostřední červnový den. Během dne se náhle prudce zatáhlo (v grafu intenzita osvětlení klesla skoro k nule) a přišel přívalový déšť a kroupy. Po nějaké době se obloha protrhala a zase bylo trochu světla, než přišel večer a úplně se setmělo.

 

Autory článku jsou Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Jakub Jermář (KDF MFF UK v Praze & Edufor s. r. o.).

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: