FyzWeb  pokusy a materiály
Didaktický program O magické bouři 2023-06-20

Využití příběhu propojeného s fyzikálními pokusy ve výuce na základní škole

Materiál vychází z diplomové práce "Fyzikální pokusy začleněné do příběhu – didaktický materiál pro učitele", která vznikla na Katedře didaktiky fyziky, MFF UK.

Autorka: Jana Doležalová

Vedoucí práce: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

    text ke stažení

Fyzikální gamebook 2023-02-21

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jmenuji se Jasmína Tarakjiová a ráda bych Vám představila svůj Fyzikální gamebook, na kterém jsem pracovala v rámci mé bakalářské práce během studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání.

Fyzikální gamebook byl sepsán pro děti navštěvující druhý stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Gamebook je příběh, ve kterém je hlavní hrdinou sám čtenář. Princip tohoto příběhu je snadný. Úkolem je pročíst se až na jeho samotný konec. Děj příběhu se odvíjí na základě toho, jak se čtenář na konci stránky rozhodne v příběhu pokračovat, jakým směrem se chce vydat. V mém Fyzikálním gamebooku tvoří tyto křižovatky otázky opírající se o nejrůznější fyzikální zajímavosti, jejichž řešení se dá snadno získat provedením fyzikálních pokusů se snadno dostupnými pomůckami (vybírala jsem převážně pokusy s potravinami).

Návody a řešení včetně vysvětlení jsou v mém gamebooku taktéž obsaženy. Pro zařazení experimentů do výuky či případnou následnou diskuzi se žáky jsem veškeré návody včetně fotografických příloh zpracovala v samostatném souboru s názvem Návody na pokusy. Uvnitř tohoto souboru naleznete také odkazy na videa mnou provedených experimentů nahraných na YouTube a metodické poznámky.

Fyzikální gamebook má 30 stránek, ale čtenář se přibližně polovině z nich vyhne, takže jeho pročtení by nemělo být časově extrémně náročné. Odhaduji, že do týdne by mohly mít děti dočteno. (Vášniví čtenáři či fyzikální nadšenci by mohli mít splněno do druhého dne.)

Spolu s Fyzikálním gamebookem vznikl doprovodný Cestovatelský záznamník, který slouží jako podpůrný materiál pro zaznamenávání vytvořených hypotéz, průběhů a výsledků pokusů obsažených v gamebooku. Cestovatelský záznamník tak plní funkci badatelského či laboratorního deníku. Čtenář se po dočtení může vracet ke svým původním myšlenkám, porovnávat je s výsledky experimentu, učit se z vlastních chyb.

Jak takový záznamník vyplnit se žáci mohou inspirovat ve vzorových záznamnících. (Jeden je vyplněn podrobně pro motivaci nadšených dětí, druhý je vyplněn stroze pro neodrazení dětí, které by gamebook příliš nezajímal.)

Fyzikální gamebook vznikl s úmyslem čtenáře něčemu novému přiučit, ale zároveň mu i umožnit odpočinek u pohodového čtení. Doufám, že se gamebook zalíbí a nabídne osvěžení nejen ve fyzikální výuce.

Předem děkuji za Vaše postřehy a připomínky, které by mohly vést k vylepšení či úpravě Fyzikálního gamebooku pro budoucí čtenáře.

S pozdravem

Jasmína Tarakjiová

jasmina.t@seznam.cz


Česko-ukrajinský pracovní sešit pro návštěvu Národního technického muzea v Praze 2022-09-24

Pracovní sešit obsahuje drobné úkoly nejen z fyziky. Jazykové korektury překladu provedla rodilá mluvčí Nataliya Kazachkova.

Přiložené PDF je připraveno pro tisk brožury.

    PDF ke stažení (3,92 MB)

Jak spojit zážitkovou pedagogiku a výuku fyziky? 2020-08-28

Ve své bakalářské práci jsem přemýšlela, jak se dá propojit zážitková pedagogika s výukou fyziky.

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitky z aktivity k tomu, aby se člověk něco naučil – o sobě, o skupině, o světě... Tedy zážitek znamená mnohem více než pouhé zpestření výuky, není cílem sám o sobě – je prostředkem pro učení, takovým sbíráním dat pro následnou práci s nimi.

Chtěla jsem toto téma zkoumat, protože chci ve výuce předávat radost, nadšení, vděčnost a úžas, které mám s fyzikou spojené. Chci ukazovat žákům fyziku, která je tvořivá a krásná. Jakým způsobem dát fyziku žákům zažít? A je možné zkušenosti, které mám ze zážitkových akcí využít při výuce fyziky? Na této stránce se můžete seznámit s tím, k čemu mě tyto otázky předcházející psaní bakalářské práce dovedly. Můžete nahlédnout, jak se dá spojit zážitková pedagogika a výuka fyziky, třeba se i navrženými aktivitami nechat inspirovat pro svou vlastní výuku…

Více naleznete na http://fyzweb.cz/materialy/zazitkovka/ 


Pohádka o podstatě magie 2020-08-02

Využití příběhu propojeného s fyzikálními pokusy ve výuce na základní škole

Materiál vychází ze stejnojmenné bakalářské práce, která vznikla na Katedře didaktiky fyziky, MFF UK.

Autorka: Jana Doležalová

Vedoucí práce: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

    text ke stažení


vše následující >>>