FyzWeb  iQpark
iQpark - fyzikální exponáty

Vítejte na webových stránkách, které byly vytvořeny především pro pedagogy středních škol a vyšších gymnázií, kteří plánují se svými studenty cestu do iQparku a chtějí ji co nejefektivněji využít pro svoji výuku.

Prostřednictvím těchto stránek si můžete prohlédnout vybrané fyzikální exponáty iQparku. Pro jejich vyhledávání/procházení pokračujte kliknutím na Přehled exponátů. Zde můžete využít rozdělení exponátů podle ročníků, kapitol a podkapitol. Rovněž je možné vyfiltrovat z celého seznamu určité exponáty, podle vybraných parametrů.

Na stránce každého exponátu naleznete kromě jeho názvu a umístění v iQparku také stručný popisek a fotografii. U některých je k dispozici video průběhu experimentů, inspirace pro diskuzi se studenty ve formě otázek k exponátu a originální text iQparku, který naleznete přímo u exponátu v Liberci.

Věříme, že návštěva science centra iQpark v Liberci bude pro vaši výuku přínosem.