FyzWeb 

Využívání dataloggerů ve výuce fyziky

Diplomová práce s ověřenými experimenty, autorem je Petr Kácovský. Celý text práce lze stáhnout zde (formát PDF, 28 MB).

Jednotlivé experimenty