FyzWeb  napodobování grafu

Tento videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem. Inspirací byl článek Martiny Kekule Zobrazení pohybu pomocí grafů.

V experimentu je použito čidlo polohy (sonar) Vernier Go!Motion, stejně dobře lze ale použít sonar Vernier MD-BTD, připojený k rozhraní LabQuest, LabQuest Mini nebo LabPro.


Video (WMV, 32 MB) si také můžete stáhnout zde.

Další podobné videonávody:
     -   Soutěž teploměrů
     -   Co může viset na vlásku?
     -   VA charakteristika diody
     -   Boyleův-Mariottův zákon
     -   Závislost tlaku na teplotě
     -   Závislost magnetické indukce na proudu v cívce
     -   Napětí a proud v obvodu s cívkou
     -   Studium pohybu skákajícího míče