FyzWeb  Napětí a proud v obvodu s cívkou

Experimentální demonstrace fázového posunu střídavého proudu a napětí v obvodu s cívkou. Je demonstrován jak jev samotný, tak i jeho výrazná závislost na frekvenci zdroje. K demonstraci byl použit ampérmetr Vernier DCP-BTA a voltmetr ampérmetrem Vernier DVP-BTA, oba zapojeny do rozhraní LabQuest Mini. Na počítači běžel program Logger Pro.

Tento videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


Video (WMV, 33 MB) si také můžete stáhnout zde.

Další podobné videonávody:
     -   Soutěž teploměrů
     -   Napodobování grafu
     -   Co může viset na vlásku?
     -   VA charakteristika diody
     -   Boyleův-Mariottův zákon
     -   Závislost tlaku na teplotě
     -   Závislost magnetické indukce na proudu v cívce
     -   Studium pohybu skákajícího míče