FyzWeb 

Experimenty z projektu TIME

Vytvořeno na Gymnáziu Teplice v projektu TIME (EHP-CZ07-ICP-2-133-2015).


Jak změřit siloměrem tlak vzduchu

Pomocí siloměru a injekční stříkačky změříme sílu potřebnou k vytažení pístu. Po změření průměru pístu lze výpočtem odhadnout tlak vzduchu.

Dokážete správně odhadnout změny teploty?

Jak se změní teplota teploměru, když na něj budeme foukat? Co když místo foukání budeme teploměr ovívat sešitem? Změní se něco, když teploměr předtím namočíme do vody?

Jak rychle se vypařuje voda z hrnku s horkým čajem?

Kolik vody se vypaří z hrnku s horkým čajem za 100 sekund? Jak moc zpomalíme ochlazování, pokud vypařování zamezíme?

Jak se mění tlak s výškou ve vzduchu a s hloubkou ve vodě?

Pomocí citlivého tlakového senzoru změříte rozdíl tlaku vzduchu nad hlavou a u nohou a také hydrostatický tlak v různých hloubkách.

Co naměří padající siloměr

Na siloměr zavěsíme klíče a siloměr i se svazkem klíčů upustíme a necháme spadnout z výšky na měkkou podložku. Stokrát za sekundu přitom necháme siloměr zaznamenávat do grafu sílu, kterou na něj klíče působí. Jak bude vypadat graf závislosti síly na čase?

Jak souvisí změny pohybu s působící silou?

Abychom předmět uvedli do pohybu (nebo obecně jeho pohybový stav změnili), musíme na něj působit silou. Co naměříme, pokud na siloměr zavěsíme závaží a budeme s ním pohybovat nahoru a dolů a) rychle, nebo pomalu, b) ve vodě, nebo ve vzduchu?

Změna hmotnosti při chemické reakci

Při reakci kyseliny octové se sodou uniká oxid uhličitý. Dá se hmotnost vzniklého oxidu uhličitého vypočítat? Je ztráta hmotnosti způsobená unikajícím plynem měřitelná citlivými vahami?

Změna tlaku při chemické reakci

Při reakci kyseliny octové se sodou vzniká oxid uhličitý. Probíhá-li reakce v uzavřené nádobě, způsobí vznikající oxid uhličitý nárůst tlaku. To je základem „bomby“ vyrobené z octa, sody a kindervajíčka. Dá se nárůst tlaku předem odhadnout výpočtem?