VIDEOPOKUSY


Trojfázový generátor střídavého napětí


Stator trojfázového generátoru střídavého napětí (alternátoru) se skládá ze tří cívek, jejichž osy svírají úhel 120°. Rotor tvoří magnet uprostřed cívek, kterým lze otáčet (klikou umístěnou na zadní straně panelu). Ke každé z cívek je připojený voltmetr s ukazovatelem uprostřed.

Použité pomůcky:
  • panel trojfázového generátoru
  • tři voltmetry
  • spojovací vodiče

Pokus demonstrující výrobu tríjfázového střídavého napětí (1).
Pokus demonstrující výrobu tríjfázového střídavého napětí (2).
Pokus demonstrující výrobu tríjfázového střídavého napětí (3).