FyzWeb  videopokusy

Novinka! Podívejte se také na videonávody:


Sbírka videonahrávek jednotlivých fyzikálních pokusů doplněná stručným popisem a vysvětlením. Sbírka vznikla v rámci diplomových prací Jany Kocourové a Jakuba Jermáře. Jednotlivá videa nejsou nijak komentována, popis pokusů je k dispozici v písemné formě.

Videopokusy si také můžete stáhnout a vypálit na CD - CD 1 (575 MB) , CD 2 (315 MB). Doprovodné texty pro učitele jsou k dispozici v adresáři PROUCITELE.

Nezobrazuje-li se správně video, je možné, že na počítači nejsou nainstalovány některé kodeky. Zkuste spustit soubor klcodec241s.exe ze složky SOFTWARE, kodeky se automaticky doinstalují. Případně ještě zkuste nainstalovat BSPlayer.Mechanika tuhého tělesa

Rázostroj
Setrvačník

Mechanika kapalin a plynů

    Archimédův zákon

Vlnění a akustika

    Chladniho obrazce
    Chvění misky
    Chvění ladičky
    Rázy

Molekulová fyzika a termodynamika

    Tlak v bublině
    Teplotní roztažnost

Elektrický náboj a elektrické pole

    Elektrování těles
    Elektrostatická indukce
    Elektrostatická indukce II
    Nabití elektroskopu odvedením náboje
    Přenos (vedení) náboje
    Elektrostatický motor
    Faradayova klec
    Elektrické kyvadlo
    Kondenzátor
    Plamen svíčky v elektrickém poli

Elektrický proud v pevných látkách

    Tepelné účinky elektrického proudu
    Proud ve skle
    Diodový jev
    Tranzistorový jev

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

    Bleskojistka
    Jiskření pomocí indukční elektřiny
    Katodová trubice - "kříž"
    Katodová trubice - "mlýnek"
    Okrasný výboj
    Výboje v plynech při různém tlaku

Magnetismus

    Lenzův zákon
    Levitující kroužek
    Magnetické dělo
    Foucaultovy vířivé proudy
    Elektrony v magnetickém poli
    Vzájemné působení vodičů s proudem
    Vodič s proudem v magnetickém poli

Transformátory

    Sváření žiletek (tzv. sváření na tupo)
    Tavení cínu (model indukční pece)
    Tavení drátu a sváření na tupo
    Ruhmkorffův transformátor
    Teslův transformátor

Pokusy s vývěvou

    Přečerpávání vody pod vývěvou
    Blónek a vývěva
    Zvonek pod vývěvou
    Žárovka pod vývěvou
    Var vody při sníženém tlaku
    Archimédův zákon v plynech

Trojfázové vedení střídavého napětí

    Trojfázový generátor střídavého napětí
    Zapojení spotřebičů do hvězdy
    Zapojení spotřebičů do trojúhelníku
    Synchronní motor