VIDEOPOKUSY


Demonstrace Archimédova zákonaTěleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou stejně velkou, jako je tíha kapaliny o objemu ponořené části tělesa.
(Archimédův zákon)


Použité pomůcky:
  • válec plný a dutý
  • siloměr
  • velká kádinka s vodou
  • kádinka s vodou na dolití válce

Pokus demonstrující vztah velikosti vztlakové síly a objemu tělesa.

?

Co se stane, když ponoříme těleso do vody?

?

Jaký směr má vztlaková síla působící na těleso ve vodě?