VIDEOPOKUSY


Diodový jev
Použité pomůcky:
  • polovodičová dioda
  • žárovka
  • ampérmetr
  • spínač
  • zdroj stejnosměrného napětí
  • spojovací vodiče

Demonstrace diodového jevu.