VIDEOPOKUSY


Vzájemné působení vodičů s proudemDva rovnoběžné vodiče, jimiž protéká proud, na sebe působí magnetickou silou. Přitahují se, teče-li proud v obou vodičích stejným směrem, a odpuzují se, teče-li vodiči proud navzájem opačným směrem.

Použité pomůcky:
  • dva dráty označené uprostřed papírovými značkami
  • stativ
  • spínač a spojovací vodiče
  • zdroj stejnosměrného napětí (akumulátor)

Proud protéká v obou vodičích stejným směrem.
Proud protéká ve vodičích v navzájem opačných směrech.