VIDEOPOKUSY


Elektrování těles


Elektrický náboj lze získat například třením umělohmotné tyče látkou.

Použité pomůcky:
  • elektroskop
  • vinidurová tyč
  • hadr
  • skleněná tyč
  • kus kůže

Nabití elektroskopu pomocí umělohmotné tyče a hadru.
Nabití elektroskopu pomocí skleněné tyčky a kůže.