VIDEOPOKUSY


Elektrostatická indukce


Elektrický náboj působí na dálku.

Použité pomůcky:
  • elektroskop
  • vinidurová tyč
  • hadřík

Působení elektrického náboje na dálku.

?

Co se stane při (dostatečném) přiblížení zelektrované tyče k elektroskopu?