VIDEOPOKUSY


Elektrostatická indukce II

Použité pomůcky:
  • dva elektroskopy
  • dva deskové konduktory s háčky
  • vinidurová tyč
  • hadr
  • spojovací vodivá tyč s izolovaným držákem

Přenos indukovaného náboje kovovou tyčkou mezi elektroskopy.