VIDEOPOKUSY


Elektrony v magnetickém poliMagnetické pole způsobuje stáčení (ohýbání) trajektorie letících elektronů.

Použité pomůcky:
  • Wehneltova trubice
  • zdroj napětí pro žhavení elektronové pícky
  • zdroj proudu pro Helmholtzovy cívky
  • permanentní tyčový magnet

Natáčení zdroje letících elektronů (bez magnetického pole).
Zapnutí magnetického pole (pomocí Helmholtzových cívek) a natáčení zdroje letících elektronů.
Působení permanentním tyčovým magnetem.