VIDEOPOKUSY


Levitující kroužekV obvodu je sériově zapojen zdroj střídavého napětí 40 V, spínač a cívka. Změny magnetického pole cívky způsobené střídavým napětím indukují v hliníkovém kroužku elektrický proud, kroužek se tak chová jako jednozávitová cívka a interaguje s magnetickým polem cívky (odpuzuje se). Magnetické pole však není dostatečně silné, aby byl kroužek odmrštěn nad jádro.

Použité pomůcky:
  • U jádro lístkové a dlouhé jádro lístkové
  • cívka 300 z
  • hliníkový kroužek, přerušený hliníkový kroužek
  • zdroj střídavého napětí (40V)
  • spínač

Levitace kovového kroužku v magnetickém poli (důsledek Lenzova zákona).

?

K jakému zdroji musí být primární cívka připojena, aby bylo možné transformovat napětí?

Rozdílné chování obyčejného (uzavřeného) a přerušeného kroužku.

?

Proč se přerušený kroužek nevznáší, neodpuzuje?