VIDEOPOKUSY


Magnetické děloCívka je přes spínač zapojena k síťovému napětí (230 V). Sepneme-li spínač, změní se v důsledku průchodu proudu cívkou její magnetické pole a tato změna vyvolá indukci elektrického proudu v hliníkovém kroužku. Kroužek se proto chová jako jednozávitová cívka a interaguje s magnetickým polem cívky (odpuzuje se). Magnetické pole je dostatečně silné, aby byl kroužek vypuzen nad jádro.

Použité pomůcky:
  • U jádro lístkové a dlouhé jádro lístkové
  • cívka 300 z
  • hliníkový kroužek a přerušený hliníkový kroužek
  • zdroj střídavého napětí (230 V)
  • spínač

Jeden výstřel.

Výstřel uzavřeného a přeťatého kroužku.

?

Proč přerušený kroužek nejde vystřelit, neodpuzuje se?

Výstřel uzavřeného a přerušeného kroužku - pohled z dálky.