VIDEOPOKUSY


Katodová trubice - "mlýnek"Katodová trubice je připojena ke zdroji vysokého napětí (schéma). Katodové záření (proud letících elektronů) naráží do lopatek mlýnku a roztočí jej.

Použité pomůcky:
  • katodová trubice s kolečkem (mlýnkem)
  • zdroj vysokého napětí (Ruhmkorffův transformátor a akumulátor)
  • spojovací vodiče

Pokus demonstrující kinetické účinky katodového záření.