VIDEOPOKUSY


Přečerpávání vody pod vývěvou
Použité pomůcky:
  • vývěva s příslušenstvím (talíř vývěvy, recipient)
  • uzavřená baňka s trubičkou
  • voda obarvená potravinovým barvivem
  • kádinka

Přečerpávání vody pod vývěvou.
Přečerpávání vody pod vývěvou (2).