VIDEOPOKUSY


Přenos (vedení) náboje


Elektrický náboj se v vodivých předmětech může přemísťovat.

Použité pomůcky:
  • dva elektroskopy
  • dva deskové konduktory s háčky
  • vinidurová tyč
  • hadr
  • spojovací vodivá tyč s izolovaným držákem

Přenos náboje kovovou tyčkou mezi elektroskopy.