VIDEOPOKUSY


TEPELNÉ ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU

Co způsobuje proud při průchodu drátem?

 

Pomůcky: akumulátor, reostat, 2 Holtzovy svorky, drát, spojovací vodiče, ampérmetr, papírky

 

Zapojení:

Drát je upevněn do Holtzových svorek, které jsou sériově připojeny k reostatu, ampérmetru a zdroji napětí.

Demonstrátor na drát zavěsí tři přeložené proužky papíru a uzavře obvod připojením k akumulátoru.

 

Zprvu je odpor reostatu nastaven na maximální hodnotu. Demonstrátor posunem jezdce reostatu jeho odpor postupně zmenšuje, proud procházející obvodem roste (sledujte ručku ampérmetru). Při zvětšování proudu procházejícího drátem se drát prohýbá. Při zmenšení proudu se naopak narovnává.

 

Na závěr demonstrátor ve video ukázce ukazuje opálení papíru v místě ohybu, kde se papír dotýkal drátu.

 

 

Proč se papír v místě dotyku s drátem opálil?   

Co se děje s drátem při průchodu elektrického proudu?

 
Proč se drát při rostoucím proudu procházejícím drátem prohýbá a naopak při zmenšení

proudu opět narovnává?

  
 

Poznámka:

Ve vodiči, kterým prochází elektrický proud, dochází ke zvýšení vnitřní energie, což se projeví zahřátím vodiče. Elektrická energie se mění na tzv. Joulovo teplo. Pokud se Joulova tepla neužívá např. v ohřívačích (topné spirály), způsobuje ztráty při přenosu elektrické energie.