VIDEOPOKUSY


Rázostroj


Součet energií všech částí izolované soustavy zůstává konstantní. Energie tedy nemůže vzniknout ani se ztratit.
(Zákon zachování energie)

Je-li výslednice sil působících na izolovanou soustavu nulová, je součet hybností všech částí soustavy konstantní.
(Zákon zachování hybnosti)

Použité pomůcky:
  • Rázostroj (3 stejná kyvadla - těžké koule zavěšené na dvou drátech tak, že se sousední koule navzájem dotýkají)

Vychýlení 1 koule.

?

Co se stane, když první koule narazí do prostřední koule a co se bude dít při srážce dál?

Vychýlení 2 koulí.

?

Co se stane, když obě vychýlené koule narazí do zbývající (nevychýlené) koule?

Vychýlení 2 koulí souměrně proti sobě.

?

Co se stane, když obě vychýlené koule narazí ve stejný okamžik do prostřední koule?