VIDEOPOKUSY


Rázy



Rázy vzniknou, dojde-li ke složení dvou vlnění, která mají blízké frekvence.

Použité pomůcky:
  • 2 ladičky
  • rozlaďovací svorka
  • gumové kladívko

Pokus demonstrující rázy.
Pokus demonstrující rázy (2).