VIDEOPOKUSY


Ruhmkorffův transformátorRuhmkorffův transformátor se používá pro získávání vysokého napětí (desítky kV). V primárním obvodě je sériově k cívce s nízkým počtem závitů zapojeno tzv. Wagnerovo kladívko přerušující stejnosměrný proud, v sekundárním obvodu je cívka s velkým počtem závitů připojena na jiskřiště.

Použité pomůcky:
  • Ruhmkorffův transformátor
  • akumulátor 6V
  • spojovací vodiče

Jiskření pomocí Ruhmkorffova transformátoru.
Záběr na Wagnerovo kladívko.