VIDEOPOKUSY


Tavení drátu a sváření na tupoPrimární cívka 600 z je přes spínač připojena k síťovému napětí 230 V. K sekundární cívce 6 z je připojen ocelový drát. Po sepnutí spínače prochází sekundárním obvodem značný proud dostatečný k rozžhavní ocelového drátu.

Použité pomůcky:
  • U jádro lístkové a krátké jádro lístkové
  • cívky 600 závitů a 6 závitů
  • upínací zařízení
  • papírový obal jádra
  • spínač a spojovací vodiče
  • ocelový drát
  • ampérmetr

Přetavení drátu průchodem elektrického proudu.
Přetavení a znovusvaření drátu.

Přetavení a znovusvaření drátu, do primárního obvodu zapojen ampérmetr.

?

Proč nemůžeme připojit stejný ampérmetr také do sekundárního obvodu?

?

Proč proud v primárním obvodu klesá, když se hřebík zahřívá?