VIDEOPOKUSY


Vodič s proudem v magnetickém poliPoložíme-li otevřenou levou ruku k vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr magnetické síly působící na vodič.
(Flemingovo pravidlo levé ruky)

Použité pomůcky:
  • podkovovitý permanentní magnet
  • vodič z hliníkové fólie upevněný na stativu
  • akumulátor (zdroj stejnosměrného napětí)
  • spojovací vodiče
  • ampérmetr a reostat

Vodič s proudem v magnetickém poli
Vodič s proudem v magnetickém poli (zapojení s ampérmetrem)
Vodič s proudem v magnetickém poli (jednoduchá verze)