VIDEOPOKUSY


Archimédův zákon v plynech
Použité pomůcky:
  • dasymetr (vážky, na jejichž jednom rameni je dutá uzavřená skleněná baňka, na druhém rameni je malé závaží)
  • vývěva s recipientemvývěva s recipientem

Demonstrace existence vztlakové síly v plynech.