FyzWeb  články
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)

Porovnáví žárovky a zářivka pomocí fotoaparátu

Za účelem srovnání osvětlení můžeme použít také fotoaparát. Při fotografování potřebujeme, aby nám na film (či čip) dopadalo potřebné množství světla. Dá se to zařídit dvojím způsobem, buď můžeme omezit množství dopadajícího světla pomocí otvoru, nebo můžeme měnit čas, po který necháme světlo dopadat. K velikosti otvoru se vztahuje veličina zvaná clonové číslo. Je definováno jako poměr ohniskové vzdálenosti objektivu a velikosti otvoru. Jestliže nastavíme na fotoaparátu větší clonu, to znamená, že zmenšíme otvor, musíme nechat dopadat světlo na film (čip) déle. Můžeme tedy nastavit pevně clonu a změřit expoziční čas pro zářivku a potom, aniž bychom měnili clonu, změříme čas pro žárovku. Abychom našli žárovku se stejnou svítivostí, musíme najít žárovku, pro kterou naměříme stejný expoziční čas. Podobně jako u předešlého pokusu, budeme vyměňovat a proměřovat žárovky tak, dlouho dokud takovouto žárovku nenajdeme. Je třeba, abychom při měření dodrželi stejnou vzdálenost od obou zdrojů světla, neboť jak již bylo výše zmíněno, osvětlení závisí na vzdálenosti. Fotoaparáty jsou hodně citlivé, proto musíme pokus provádět proti bílé zdi nebo dát za žárovku a zářivku bílý papír, aby se nám světlo v obou případech odráželo od okolí stejně. Oba pokusy samozřejmě může také ovlivnit světlo z vnější, proto je lepší je provádět v zatemněné místnosti.


Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: