FyzWeb  novinky
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)


Výročí

(dnes)Před 47 lety zemřel Lev Davidovič Landau, držitel Nobelovy ceny za fyziku.
(zítra)Před 20 lety zemřel švédský fyzik Hannes Olof Gösta Alfvén - jeden ze zakladatelů moderní fyziky plazmatu.


Měření zatmění Slunce s Vernierem a nejen to2015-03-22
Již od ledna 2014 máme na Katedře didaktiky fyziky MFF UK v Praze umístěný počítač, který trvale sleduje intenzitu osvětlení za oknem. Pojďme se nyní podívat na některá naměřená data a otázky s nimi související:
  • Jak se mění délka dne a noci v průběhu roku? Jak je to v létě a v zimě?

  • Je rozdíl mezi množstvím světla v lednu a v červnu?

  • Jak se změní intenzita osvětlení, když se nebe zatáhne a přijde krupobití?

  • Jak se v grafu projeví zatmění Slunce?

Odpovědi naleznete v novém článku Měření zatmění Slunce s Vernierem a nejen to.


3. ročník Festivalu fyzikálních filmů2015-01-17

Dobrovolníci ze slovenské organizace P-MAT připravili už 3. ročník mezinárodní soutěže studentských filmů o fyzice.

Pravidla soutěže přímo umožňují zapojení se s filmem, který je namluvený česky nebo má alespoň české titulky. Zapojení se je bezplatné. Nejlepší filmy budou promítnuté v Bratislavě na celodenním festivalu. Termín pro odevzdání videa je 20. dubna 2015.

Více na www.fyzikalnefilmy.sk


Nové články – náměty na měření či laboratorní práce2014-12-17

V sekci články jsou nové články:


Den otevřených dveří na MFF UK – 26. XI. 20142014-11-26

Tradiční a koncepčně ucelená přehlídka aktivit MFF, kterou fakulta v závěru kalendářního roku pořádá. Informuje o možnostech studia na MFF UK, o životě na fakultě i o aktivitách určených pro střední školy. Během Dne je možné navštívit katedry, ústavy i pracoviště fakulty a při exkurzích nebo besedách se seznámit se škálou výukových, vědeckých i výzkumných činností. Kromě dopoledního programu v Národním domě na Vinohradech, který vždy obsahuje zajímavou přednášku a vizitky jednotlivých oborů i kateder v informačním centru, nabízíme odpoledne odborný program v jednotlivých budovách MFF UK.

Bližší informace: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/


Přednáškový cyklus k 60. výročí založení FÚ AV ČR2014-11-24

Fyzikální ústav AV ČR připravil jako součást oslav k 60. výročí založení sérii šesti přednášek pro nejširší veřejnost. Přednášky proběhnou v níže uvedených termínech vždy od 17:30 v budově AV ČR na Národní třídě č. p. 3. Rádi bychom na tuto událost pozvali i čtenáře FyzWebu.

  • 28. XI. – Tajemství nejintenzivnějšího laseru na světě (František Batysta)
  • 3. XII. – Rastrovací mikroskopie – naše oko do světa atomů (RNDr. Pavel Jelínek, Ph.D.)
  • 5. XII. – PERUN, PALS a HiLASE – zkoumání hmoty při extrémně vysokých hustotách energií (RNDr. Josef Krása, CSc.)
  • 9. XII. – Molekulární motory: Perpetuum mobile na obzoru? (RNDr. František Slanina, CSc.)
  • 10. XII. – Jak prodloužit život člověka novými laserovými a plazmatickými technologiemi? (prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., a RNDr. Zdeněk Hubička, Ph.D.)
  • 19. XII. – Století kosmického záření (RNDr. Jiří Grygar, CSc.)

Podrobnější informace a anotace přednášek naleznete v přiložené pozvánce (1,6 MB).


vše starší >>>