FyzWeb  výročí
1. 1.
před 245 lety (roku 1775) v pražském Klementinu začalo pravidlené sledování počasí.

před 219 lety (roku 1801) italský astronom Giuseppe Piazzi objevil planetku Ceres.

před 126 lety (roku 1894) zemřel německý fyzik Heinrich Rudolf Hertz, který experimentálně prokázal existenci elektromagnetického vlnění.

před 25 lety (roku 1995) zemřel uznávaný americký fyzik maďarského původu Eugene Paul Wigner.

4. 1.
před 377 lety (roku 1643) se narodil anglický fyzik, matematik, astronom, filosof, teolog a alchymista Isaac Newton.

před 59 lety (roku 1961) zemřel jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky Erwin Schrödinger.

5. 1.
před 50 lety (roku 1970) zemřel Max Born, který se zasloužil o rozvoj atomové fyziky.

6. 1.
před 30 lety (roku 1990) zemřel ruský fyzik Pavel Alexejevič Čerenkov. Objasnil tzv. Čerenkovův efekt a podílel se na vývoji urychlovačů částic.

7. 1.
před 410 lety (roku 1610) Gaileo Galilei objevil 4 měsíce Jupitera.

před 77 lety (roku 1943) zemřel Nikola Tesla.

před 36 lety (roku 1984) zemřel Alfred Kastler, laureát Nobelovy ceny za objev a rozvoj optických metod.

8. 1.
před 378 lety (roku 1642) zemřel významný astronom, filosof a fyzik Galileo Galilei.

před 129 lety (roku 1891) se narodil Walther Bothe, který významně přispěl k vybudování moderní nukleární fyziky.

před 78 lety (roku 1942) se narodil Stephen Hawking, britský matematik, teoretický fyzik a astrofyzik, jeden z nejznámějších vědců současnosti.

před 18 lety (roku 2002) zemřel ruský fyzik Alexander Michajlovič Prochorov.

10. 1.
před 101 lety (roku 1919) zemřel Wallace Clement Sabine, americký fyzik zabývající se akustikou staveb a architektury.

11. 1.
před 47 lety (roku 1973) zemřel německý fyzik Johannes Hans Daniel Jensen.

před 32 lety (roku 1988) zemřel Isidor Isaac Rabi, laureát Nobelovy ceny za fyziku.

před 29 lety (roku 1991) zemřel Carl David Anderson, držitel Nobelovy ceny (společně s Victorem Franzem Hessem) za objev kosmického záření.

12. 1.
před 111 lety (roku 1909) zemřel matematik Hermann Minkowski, díky kterému se ve fyzice začalo uvažovat o prostoročasu.

13. 1.
před 156 lety (roku 1864) se narodil německý fyzik a laureát Nobelovy ceny za fyziku Wilhelm Wien.

14. 1.
před 115 lety (roku 1905) zemřel německý fyzik, astronom a sociální reformátor Ernst Karl Abbe.

před 15 lety (roku 2005) na povrchu Saturnova měsíce Titanu úspěšně přistála sonda Huygens.

15. 1.
před 112 lety (roku 1908) se narodil americký fyzik maďarského původu Edward Teller, vynálezce vodíkové bomby.

17. 1.
před 314 lety (roku 1706) se narodil Benjamin Franklin, americký státník, diplomat, spisovatel, vydavatel a přírodovědec, mj. i vynálezce bleskosvodu. 

před 23 lety (roku 1997) zemřel americký astronom Clyde Tombaugh, který mj. objevil Pluto.

18. 1.
před 140 lety (roku 1880) se narodil rakouský fyzik a matematik Paul Ehrenfest.

19. 1.
před 284 lety (roku 1736) se narodil James Watt, mechanik, vynálezce a fyzik, jehož velkou zásluhou bylo výrazné vylepšení parního stroje.

20. 1.
před 90 lety (roku 1930) se narodil astronaut Buzz Aldrin, druhý člověk na Měsíci, člen mise Apollo 11.

22. 1.
před 245 lety (roku 1775) se narodil André-Marie Ampére, významný francouzský fyzik a matematik.

před 79 lety (roku 1941) zemřel významný český technik, průmyslník a vynálezce František Křižík.

23. 1.
před 180 lety (roku 1840) se narodil německý fyzik, astronom a sociální reformátor Ernst Karl Abbe.

před 113 lety (roku 1907) se narodil japonský fyzik Hideki Yukawa, laureát Nobelovy ceny za předpověď existence mezonů.

před 60 lety (roku 1960) na oceánské dno dosedl batyskaf Trieste v rekordní hloubce 10916 metrů.

25. 1.
před 393 lety (roku 1627) se narodil irský chemik Robert Boyle, který se zasloužil o rozvoj moderní chemie, včetně teorií o atomech a prvcích.

před 284 lety (roku 1736) se narodil matmatik, fyzik a astronom Joseph Louis Lagrange, který významně rozvinul matematickou analýzu, teorii čísel a klasickou a nebeskou mechaniku.

26. 1.
před 109 lety (roku 1911) se narodil německo-americký fyzik Polykarp Kusch, nositel Nobelovy ceny za fyziku.

29. 1.
před 94 lety (roku 1926) se narodil pákistánský fyzik Abdus Salam.

30. 1.
před 29 lety (roku 1991) zemřel významný americký fyzik a elektrotechnik John Bardeen.

31. 1.
před 91 lety (roku 1929) se narodil německý jaderný fyzik Rudolf Ludwig Mössbauer.

1. 2.
před 117 lety (roku 1903) zemřel matematik a fyzik George Gabriel Stokes.

před 115 lety (roku 1905) se narodil italský fyzik Emilio Gino Segrè. Laureát Nobelovy ceny, zabýval se atomovou a jadernou fyzikou.

před 81 lety (roku 1939) se narodil americký fyzik Fritjof Capra.

před 62 lety (roku 1958) zemřel americký fyzik Clinton Joseph Davisson.

před 44 lety (roku 1976) zemřel Werner Heisenberg. Zabýval se kvantovou mechanikou, zformuloval princip neurčitosti.

3. 2.
před 552 lety (roku 1468) zemřel vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg.

před 158 lety (roku 1862) zemřel francouzský fyzik, matematik a astronom Jean-Baptiste Biot.

před 54 lety (roku 1966) na Měsíci přistála první sonda vyslaná ze Země - Luna 9.

4. 2.
před 114 lety (roku 1906) se narodil americký astronom Clyde Tombaugh, který mj. objevil Pluto.

před 92 lety (roku 1928) zemřel významný nizozemský fyzik Hendrik Antoon Lorentz.

5. 2.
před 105 lety (roku 1915) se narodil americký fyzik Robert Hofstadter.

6. 2.
před 61 lety (roku 1959) Jack St. Clair Kilby podal patent na první integrovaný obvod.

8. 2.
před 320 lety (roku 1700) se narodil Daniel Bernoulli, zakladatel hydrodynamiky.

před 63 lety (roku 1957) zemřel John von Neumann, maďarský matematik židovského původu, který významně přispěl k oborům jako je kvantová fyzika, hydrodynamika a mnoho dalších.

před 63 lety (roku 1957) zemřel Walther Bothe, který významně přispěl k vybudování moderní nukleární fyziky.

před 41 lety (roku 1979) zemřel Dennis Gabor, maďarsko-britský fyzik, který objevil princip holografie.

10. 2.
před 118 lety (roku 1902) se narodil Walter Brattain, spoluobjevitel tranzistoru.

před 97 lety (roku 1923) zemřel Wilhelm Conrad Röntgen, nositel Nobelovy ceny za objev rentgenových paprsků.

11. 2.
před 220 lety (roku 1800) se narodil William Fox Talbot. Věnoval se optice a fotografii.

před 173 lety (roku 1847) se narodil známý vynálezce Thomas Alva Edison.

před 152 lety (roku 1868) zemřel známý francouzský fyzik Léon Foucault.

12. 2.
před 102 lety (roku 1918) se narodil americký teoretický fyzik Julian Seymour Schwinger.

před 62 lety (roku 1958) zemřel teoretický fyzik Douglas Rayner Hartree.

13. 2.
před 110 lety (roku 1910) se narodil William Shockley, spoluobjevitel tranzistoru.

14. 2.
před 151 lety (roku 1869) se narodil skotský fyzik Charles Thomson Rees Wilson.

před 144 lety (roku 1876) nezávisle na sobě přihlásili Elisha Gray a Alexandr Graham Bell své patenty na nový telefon.

před 70 lety (roku 1950) zemřel americký fyzik Karl Guthe Jansky.

15. 2.
před 474 lety (roku 1546) se narodil Galileo Galilei.

před 159 lety (roku 1861) se narodil francouzsko-švýcarský fyzik Charles Edouard Guillaume.

před 61 lety (roku 1959) zemřel anglický fyzik Owen Willans Richardson.

před 32 lety (roku 1988) zemřel fyzik Richard Phillps Feynman, známý mj. pro Feynmanovy diagramy.

17. 2.
před 420 lety (roku 1600) byl v Římě upálen Giordano Bruno.

před 132 lety (roku 1888) se narodil německý fyzik Otto Stern.

18. 2.
před 182 lety (roku 1838) se v Chrlicích u Brna narodil významný fyzik a filosof Ernst Mach.

před 90 lety (roku 1930) americký astronom Clyde Tombaugh objevil Pluto.

před 53 lety (roku 1967) zemřel Robert Oppenheimer, americký fyzik, známý svou účastí v projektu Manhattan, kde se pokoušel vyvíjet první jaderné zbraně.

19. 2.
před 547 lety (roku 1473) se narodil Mikuláš Koperník - astronom, matematik, právník, stratég a lékař, tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie.

před 275 lety (roku 1745) se narodil italský fyzik Alessandro Volta proslulý svými objevy v oboru elektřiny.

před 142 lety (roku 1878) si Thomas Alva Edison nechal patentovat fonograf.

před 104 lety (roku 1916) zemřel významný fyzik, filosof, děkan a později i rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity Ernst Mach.

20. 2.
před 176 lety (roku 1844) se narodil rakouský fyzik Ludwig Boltzmann.

před 75 lety (roku 1945) se narodil americký astrofyzik George Fitzgerald Smoot.

před 48 lety (roku 1972) zemřela Maria Goeppert-Mayer, nositelka Nobelovy ceny za fyziku.

21. 2.
před 108 lety (roku 1912) zemřel britský vědec a inženýr Osborne Reynolds.

před 94 lety (roku 1926) zemřel nizozemský fyzik Heike Kamerlingh Onnes.

22. 2.
před 163 lety (roku 1857) se narodil známý fyzik Heinrich Rudolf Hertz, který experimentálně prokázal existenci elektromagnetického vlnění.

před 112 lety (roku 1908) se narodil Lev Davidovič Landau, držitel Nobelovy ceny za fyziku.

23. 2.
před 194 lety (roku 1826) ruský matematik Nikolaj Ivanovič Lobačevskij přednesl přednášku, v níž prezentoval neeuklidovskou geometrii.

před 165 lety (roku 1855) zemřel slavný německý matematik a fyzik Carl Friedrich Gauss.

24. 2.
před 210 lety (roku 1810) zemřel Henry Cavendish, britský fyzik a chemik.

25. 2.
před 131 lety (roku 1889) se narodil Gordon Miller Bourne Dobson, který zkoumal ozonovou vrstvu Země.

před 49 lety (roku 1971) zemřel Theodor Svedberg. Zabýval se fyzikální chemií.

28. 2.
před 337 lety (roku 1683) se narodil René-Antoine Ferchault de Réaumur, francouzský vědec, který se proslavil mj. lihovým teploměrem se stupnicí, která nese jeho jméno.

před 14 lety (roku 2006) zemřel Owen Chamberlain, který velkou měrou přispěl k rozvoji experimentální částicové fyziky.

2. 3.
před 124 lety (roku 1896) Henri Becquerel oznámil objev nového typu záření později pojmenovaného jako radioaktivita. 

3. 3.
před 317 lety (roku 1703) zemřel Robert Hooke, anglický tzv. "renesanční muž".

před 173 lety (roku 1847) se narodil Alexandr Graham Bell.

4. 3.
před 44 lety (roku 1976) zemřel německý fyzik a elektrotechnik Walter Schottky.

5. 3.
před 193 lety (roku 1827) zemřel významný italský fyzik Alessandro Volta.

6. 3.
před 233 lety (roku 1787) se narodil Joseph von Fraunhofer, německý optik, fyzik a astronom, zakladatel spektrální analýzy.

před 15 lety (roku 2005) zemřel jeden z nejvýznamnějších fyziků 20. století Hans Bethe.

7. 3.
před 144 lety (roku 1876) Alexander Graham Bell obdržel patent na telefon.

před 23 lety (roku 1997) zemřel americký fyzik Edward Mills Purcell.

8. 3.
před 141 lety (roku 1879) se narodil chemik Otto Hahn, je považován za průkopníka v oblasti radioaktivity a radiochemie.

před 97 lety (roku 1923) zemřel Johannes Diderik van der Waals, nositel Nobelovy ceny za fyziku za práci na stavové rovnici plynů a tekutin.

9. 3.
před 169 lety (roku 1851) zemřel dánský fyzik, chemik a filosof Hans Christian Ørsted, který se věnoval výzkumu elektromagnetismu.

před 86 lety (roku 1934) se narodil sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin, který se jako první člověk dostal do vesmíru.

10. 3.
před 144 lety (roku 1876) Alexander Graham Bell uskutečnil pomocí svého telefonu první přenos hlasu.

před 78 lety (roku 1942) zemřel William Henry Bragg, zakladatel rentgenové strukturní analýzy a rentgenové spektroskopie. Byl také otcem Williama Lawrence Bragga, s nímž získal Nobelovu cenu za fyziku.

11. 3.
před 100 lety (roku 1920) se narodil americký fyzik holandského původu a nositel Nobelovy ceny za fyziku Nicolaas Bloembergen.

před 44 lety (roku 1976) zemřel Gordon Miller Bourne Dobson, který zkoumal ozonovou vrstvu Země.

12. 3.
před 196 lety (roku 1824) se narodil německý fyzik Gustav Kirchhoff, který se zabýval především elektřinou a spektroskopií.

před 95 lety (roku 1925) se narodil japonský fyzik oceněný Nobelovou cenou za fyziku roku 1973 Leo Esaki.

před 85 lety (roku 1935) zemřel srbský fyzik a vynálezce Michael Pupin.

14. 3.
před 158 lety (roku 1862) se narodil Vilhelm Bjerknes, zakladatel moderní meteorologické předpovědi počasí a fyzikální hydrodynamiky.

před 141 lety (roku 1879) se narodil Albert Einstein.

před 25 lety (roku 1995) zemřel americký fyzik a astrofyzik William Alfred Fowler.

15. 3.
před 199 lety (roku 1821) se narodil rakouský chemik a fyzik Johann Josef Loschmidt.

před 58 lety (roku 1962) zemřel americký fyzik Arthur Holly Compton.

16. 3.
před 233 lety (roku 1787) se narodil významný německý fyzik Georg Simon Ohm.

před 167 lety (roku 1853) se narodil německý fyzik Heinrich Kayser, který se zabýval akustikou a spektrální analýzou.

17. 3.
před 238 lety (roku 1782) zemřel zakladatel hydrodynamiky Daniel Bernoulli.

před 167 lety (roku 1853) zemřel význačný rakouský fyzik a matematik Christian Andreas Doppler.

před 84 lety (roku 1936) se narodil Jiří Grygar, český astronom a popularizátor vědy.

před 64 lety (roku 1956) zemřela Irène Joliot-Curie.

19. 3.
před 120 lety (roku 1900) se narodil Frédéric Joliot-Curie.

před 33 lety (roku 1987) zemřel francouzský kvantový fyzik Louis de Broglie.

20. 3.
před 293 lety (roku 1727) zemřel anglický fyzik, matematik, astronom, filosof, teolog a alchymista Isaac Newton.

před 27 lety (roku 1993) zemřel německo-americký fyzik Polykarp Kusch, nositel Nobelovy ceny za fyziku.

21. 3.
před 252 lety (roku 1768) se narodil francouzský matematik a fyzik Joseph Fourier, mj. objevitel skleníkového efektu.

22. 3.
před 152 lety (roku 1868) se narodil americký fyzik Robert Andrews Millikan.

23. 3.
před 54 lety (roku 1966) zemřel nizozemský fyzik Fritz Zernike.

24. 3.
před 136 lety (roku 1884) se narodil holandský fyzik a fyzikální chemik Peter Joseph William Debye.

26. 3.
před 322 lety (roku 1698) se narodil Prokop Diviš, český kněz, přírodovědec, léčitel a vynálezce. Je známý jako vynálezce bleskosvodu.

27. 3.
před 175 lety (roku 1845) se narodil Wilhelm Conrad Röntgen.

před 123 lety (roku 1897) se narodil teoretický fyzik Douglas Rayner Hartree.

před 52 lety (roku 1968) zemřel sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin, který se jako první člověk dostal do vesmíru.

28. 3.
před 428 lety (roku 1592) se narodil teolog, pedagog a filosof Jan Amos Komenský.

před 117 lety (roku 1903) zemřel Émile Baudot, vynálezce, který zdokonalil telegraf.

před 90 lety (roku 1930) se v Chicagu narodil americký fyzik Jerome Isaac Friedman.

31. 3.
před 130 lety (roku 1890) se narodil William Lawrence Bragg, zakladatel rentgenové strukturní analýzy a rentgenové spektroskopie, syn Williama Henryho Bragga.

1. 4.
před 52 lety (roku 1968) zemřel Lev Davidovič Landau, držitel Nobelovy ceny za fyziku.

2. 4.
před 25 lety (roku 1995) zemřel švédský fyzik Hannes Olof Gösta Alfvén - jeden ze zakladatelů moderní fyziky plazmatu.

3. 4.
před 193 lety (roku 1827) zemřel německý fyzik Ernst Chladni, který sestavil klasifikaci meteoritů a jako první o nich mluvil jako o kosmických tělesech.

4. 4.
před 403 lety (roku 1617) zemřel skotský matematik, fyzik, astronom a astrolog John Napier.

8. 4.
před 101 lety (roku 1919) zemřel maďarský fyzik Loránd Eötvös.

před 36 lety (roku 1984) zemřel sovětský experimentální fyzik Pjotr Leonidovič Kapica.

9. 4.
před 69 lety (roku 1951) zemřel Vilhelm Bjerknes, zakladatel moderní meteorologické předpovědi počasí a fyzikální hydrodynamiky.

10. 4.
před 207 lety (roku 1813) zemřel matmatik, fyzik a astronom Joseph Louis Lagrange, který významně rozvinul matematickou analýzu, teorii čísel a klasickou a nebeskou mechaniku.

12. 4.
před 59 lety (roku 1961) se sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin jako první člověk dostal do vesmíru.

před 49 lety (roku 1971) zemřel sovětský fyzik, nositel Nobelovy ceny, Igor Jevgeněvič Tamm.

14. 4.
před 391 lety (roku 1629) se narodil význačný holandský matematik, fyzik a astronom Christiaan Huygens.

15. 4.
před 313 lety (roku 1707) se narodil švýcarský matematik a fyzik Leonhard Paul Euler.

před 146 lety (roku 1874) se narodil Johannes Stark, německý nositel Nobelovy ceny za fyziku za objevy související s Dopplerovým jevem.

17. 4.
před 230 lety (roku 1790) zemřel Benjamin Franklin, americký státník, diplomat, spisovatel, vydavatel a přírodovědec, mj. i vynálezce bleskosvodu. 

před 78 lety (roku 1942) zemřel francouzský fyzik Jean Baptiste Perrin.

18. 4.
před 65 lety (roku 1955) zemřel Albert Einstein.

19. 4.
před 114 lety (roku 1906) zemřel Pierre Curie, který se svojí ženou získal Nobelovu cenu za fyziku za výzkum přirozené radioaktivity.

20. 4.
před 102 lety (roku 1918) zemřel Karl Ferdinand Braun, známý fyzik mj. pro své zásluhy na rozvoji bezdrátové telegrafie.

21. 4.
před 246 lety (roku 1774) se v Paříži narodil francouzský fyzik, matematik a astronom Jean-Baptiste Biot.

před 138 lety (roku 1882) se narodil americký experimentální fyzik a filosof Percy Williams Bridgman.

před 55 lety (roku 1965) zemřel britský fyzik a astronom Edward Victor Appleton.

22. 4.
před 223 lety (roku 1797) se narodil Jean Louis Marie Poiseuille, francouzský fyzik, který vyvinul metodu měření krevního tlaku.

před 116 lety (roku 1904) se narodil americký fyzik Robert Oppenheimer, známý také jako "Otec atomové bomby".

před 31 lety (roku 1989) zemřel Emilio Gino Segrè, laureát Nobelovy ceny, zabýval se atomovou a jadernou fyzikou.

23. 4.
před 162 lety (roku 1858) se narodil Max Karl Ernst Ludwig Planck, německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové fyziky.

24. 4.
před 60 lety (roku 1960) zemřel německý fyzik Max von Laue, oceněný Nobelovou cenou.

před 30 lety (roku 1990) byl úspěšně vynesen Hubbleův vesmírný dalekohled na oběžnou dráhu.

před 30 lety (roku 1990) odstartoval raketoplán Discovery, který na oběžnou dráhu nesl Hubbleův vesmírný teleskop.

25. 4.
před 276 lety (roku 1744) zemřel švédský astronom a fyzik Anders Celsius.

před 146 lety (roku 1874) se narodil italský fyzik, vynálezce, podnikatel a politik Guglielmo Marconi, jehož jméno je mj. spjato s bezdrátovým telegrafem a se vznikem Radia Vatikán.

před 120 lety (roku 1900) se narodil významný švýsarský fyzik Wolfgag Pauli.

26. 4.
před 141 lety (roku 1879) se narodil anglický fyzik Owen Willans Richardson.

před 34 lety (roku 1986) došlo k havárii 4. reaktorového bloku jaderné elektrárny Černobyl.

29. 4.
před 166 lety (roku 1854) se narodil francouzský matematik, fyzik, astronom a filosof Henri Poincaré.

30. 4.
před 243 lety (roku 1777) se narodil slavný německý matematik a fyzik Carl Friedrich Gauss

3. 5.
před 128 lety (roku 1892) se narodil Geoge Paget Thomson, britský fyzik, nositel Nobelovy ceny.

před 118 lety (roku 1902) se narodil Alfred Kastler, laureát Nobelovy ceny za objev a rozvoj optických metod.

4. 5.
před 20 lety (roku 2000) zemřel nizozemský fyzik Hendrik Casimir.

6. 5.
před 124 lety (roku 1896) se ve Stockholmu narodil Rolf Maxmilian Sievert.

před 83 lety (roku 1937) vybuchla vzducholoď Hidenburg hraběte Zeppelina, přičemž zahynulo 36 osob.

7. 5.
před 246 lety (roku 1774) se narodil Francis Beaufort.

9. 5.
před 89 lety (roku 1931) zemřel významný fyzik Albert Abraham Michelson.

10. 5.
před 387 lety (roku 1633) Galileo Galilei odevzdal koncilu v Římě svoji psanou obhajobu, v níž se brání proti obvinění, uznává, že pochybil a prosí o prominutí trestu.

11. 5.
před 334 lety (roku 1686) zemřel Otto von Guericke, mj. objevitel vývěvy a vakua. (počítáno podle Juliánského kalendáře)

před 102 lety (roku 1918) se narodil fyzik Richard Phillips Feynmam, známý mj. pro Feynmanovy diagramy.

před 96 lety (roku 1924) se narodil britský radioastronom a laureát Nobelovy ceny za fyziku Antony Hewish.

13. 5.
před 142 lety (roku 1878) zemřel americký fyzik Joseph Henry.

před 82 lety (roku 1938) zemřel francouzsko-švýcarský fyzik Charles Edouard Guillaume.

15. 5.
před 161 lety (roku 1859) se narodil Pierre Curie, který získal se svou ženou Nobelovu cenu za fyziku za výzkum přirozené radioaktivity.

před 12 lety (roku 2008) zemřel americký fyzik Willis Eugene Lamb.

16. 5.
před 190 lety (roku 1830) zemřel francouzský matematik a fyzik Joseph Fourier, objevitel skleníkového efektu.

20. 5.
před 73 lety (roku 1947) zemřel německý fyzik Philipp Eduard Anton von Lenard. Zabýval se katodovými paprsky, fotoelektrickým jevem, luminiscencí a fosforescencí.

21. 5.
před 477 lety (roku 1543) zemřel Mikuláš Koperník - astronom, matematik, právník, stratég a lékař, tvůrce heliocentrické (sluncestředné) teorie.

před 228 lety (roku 1792) se v Paříži narodil Gaspard-Gustave Coriolis.

před 99 lety (roku 1921) se narodil přední sovětský fyzik, disident a obránce lidských práv Andrej Dimitrijevič Sacharov, mj. i držitel Nobelovy ceny míru.

před 74 lety (roku 1946) zemřel fyzik James Franck, známý pro Franck-Hertzův experiment.

23. 5.
před 112 lety (roku 1908) se narodil americký fyzik a elektrotechnik John Bardeen.

24. 5.
před 476 lety (roku 1544) se narodil anglický lékař a vědec William Gilbert.

před 334 lety (roku 1686) se narodil významný německý fyzik Gabriel Fahrenheit.

25. 5.
před 155 lety (roku 1865) se narodil holandský fyzik Pieter Zeeman, který získal Nobelovu cenu za výzkum vlivu magnetismu na záření.

před 99 lety (roku 1921) se narodil americký fyzik a držitel Nobelovy ceny Jack Steinberger.

27. 5.
před 123 lety (roku 1897) se narodil britský nositel Nobelovy ceny za fyziku John Douglas Cockcroft.

28. 5.
před 2605 lety (roku -585) došlo k zatmění Slunce předpovězené Thalétem z Milétu.

29. 5.
před 67 lety (roku 1953) Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé vystoupili na Mount Everest.

30. 5.
před 112 lety (roku 1908) se narodil švédský fyzik Hannes Olof Gösta Alfvén - jeden ze zakladatelů moderní fyziky plazmatu.

1. 6.
před 224 lety (roku 1796) se narodil francouzský fyzik Nicolas Léonard Sadi Carnot, zakladatel termodynamiky.

2. 6.
před 145 lety (roku 1875) se americkému profesorovi fyziologie orgánů řeči a fyziky, vynálezci mikrofonu a konstruktérovi prvního použitelného telefonu Alexanderu Grahamu Bellovi poprvé podařilo elektricky přenést tón.

5. 6.
před 237 lety (roku 1783) se vznesl první horkovzdušný balon, zatím jen se zvířecí posádkou.

před 120 lety (roku 1900) se v Budapešti narodil maďarsko-britský fyzik Dennis Gabor, objevitel principu holografie.

6. 6.
před 170 lety (roku 1850) se narodil Karl Ferdinand Braun, jež je znám pro své zásluhy na rozvoji bezdrátové telegrafie.

7. 6.
před 194 lety (roku 1826) zemřel Joseph von Fraunhofer, německý optik, fyzik a astronom, zakladatel spektrální analýzy.

před 158 lety (roku 1862) se narodil fyzik Philipp Eduard Anton von Lenard. Zabýval se katodovými paprsky, fotoelektrickým jevem, luminiscencí a fosforescencí.

před 143 lety (roku 1877) se narodil Charles Glover Barkla, nositel Nobelovy ceny za fyziku.

8. 6.
před 325 lety (roku 1695) zemřel význačný holandský matematik, fyzik a astronom Christiaan Huygens.

11. 6.
před 104 lety (roku 1916) se narodil ruský fyzik Alexander Michajlovič Prochorov.

12. 6.
před 25 lety (roku 1995) zemřel irský fyzik Ernest Thomas Sinton Walton.

13. 6.
před 189 lety (roku 1831) se narodil významný fyzik James Clerk Maxwell.

před 152 lety (roku 1868) se narodil Wallace Clement Sabine, americký fyzik zabývající se akustikou staveb a architektury.

před 109 lety (roku 1911) se narodil americký fyzik Luis Walter Alvarez.

14. 6.
před 284 lety (roku 1736) se v Paříži narodil Charles-Augustin de Coulomb, zakladatel elektrostatiky.

15. 6.
před 266 lety (roku 1754) Prokop Diviš postavil svůj "meteorologický stroj", který fungoval také jako bleskosvod.

17. 6.
před 146 lety (roku 1874) si Émile Baudot nachal patentovat svůj "Systém rychlé telegrafie", který dokázal tisknout přímo znaky abecedy.

19. 6.
před 397 lety (roku 1623) se narodil francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof Blaise Pascal.

20. 6.
před 15 lety (roku 2005) zemřel Jack St. Clair Kilby, americký elektroinženýr, nositel Nobelovy ceny za fyziku mj. za objev integrovaného obvodu.

21. 6.
před 146 lety (roku 1874) zemřel švédský fyzik Andres Jonas Ångström.

před 63 lety (roku 1957) zemřel Johannes Stark, německý nositel Nobelovy ceny za fyziku za objevy související s Dopplerovým jevem.

22. 6.
před 387 lety (roku 1633) došlo k závěrečnému procesu, při němž byl Galileo Galilei inkvizicí přinucen odvolat své názory.

před 156 lety (roku 1864) se narodil matematik Hermann Minkowski, díky kterému se ve fyzice začalo uvažovat o prostoročasu.

před 30 lety (roku 1990) zemřel ruský fyzik Ilja Michajlovič Frank, který se podílel na objevu a objasnění tzv. Čerenkovova efektu.

23. 6.
před 129 lety (roku 1891) zemřel německý fyzik Wilhelm Eduard Weber.

24. 6.
před 137 lety (roku 1883) se narodil Victor Franz Hess, držitel Nobelovy ceny (společně s Carlem Davidem Andersonem) za objev kosmického záření.

25. 6.
před 113 lety (roku 1907) se v Hamburku narodil fyzik Johannes Hans Daniel Jensen.

26. 6.
před 196 lety (roku 1824) se narodil významný fyzik William Thomson, známý spíše pod svým šlechtickým jménem lord Kelvin of Largs.

27. 6.
před 66 lety (roku 1954) byla připojena k síti první jaderná elektrárna na světě (Obninsk, SSSR).

28. 6.
před 116 lety (roku 1904) se narodil ruský fyzik Pavel Alexejevič Čerenkov. Objasnil tzv. Čerenkovův efekt a podílel se na vývoji urychlovačů částic.

před 114 lety (roku 1906) se narodila Maria Goeppert-Mayer, držitelka Nobelovy ceny za fyziku.

30. 6.
před 101 lety (roku 1919) zemřel fyzik Lord Rayleigh - John William Strutt.

1. 7.
před 232 lety (roku 1788) se narodil francouzský matematik Jean-Victor Poncelet.

před 49 lety (roku 1971) zemřel William Lawrence Bragg, zakladatel rentgenové strukturní analýzy a rentgenové spektroskopie, syn Williama Henryho Bragga.

před 19 lety (roku 2001) zemřel ruský fyzik Nikolaj Gennadijevič Basov.

2. 7.
před 158 lety (roku 1862) se narodil William Henry Bragg, zakladatel rentgenové strukturní analýzy a rentgenové spektroskopie. V roce 1915 získal spolu se svým synem Williamem Lawrencem Braggem Nobelovu cenu za fyziku.

před 114 lety (roku 1906) se narodil jeden z nejvýznamnějších fyziků 20. století Hans Bethe.

4. 7.
před 86 lety (roku 1934) zemřela Maria Curie-Sklodowska.

5. 7.
před 200 lety (roku 1820) se narodil skotský inženýr a fyzik William John Macquorn Rankine.

7. 7.
před 274 lety (roku 1746) se narodil italský astronom Giuseppe Piazzi, který objevil planetku Ceres.

před 166 lety (roku 1854) zemřel významný německý fyzik Georg Simon Ohm.

8. 7.
před 173 lety (roku 1847) se v Plánicích narodil významný český technik, průmyslník a vynálezce František Křižík.

před 126 lety (roku 1894) se narodil sovětský experimentální fyzik Pjotr Leonidovič Kapica.

před 125 lety (roku 1895) se narodil sovětský fyzik Igor Jevgeněvič Tamm, nositel Nobelovy ceny.

před 125 lety (roku 1895) zemřel rakouský chemik a fyzik Johann Josef Loschmidt.

9. 7.
před 164 lety (roku 1856) se narodil Nikola Tesla.

před 164 lety (roku 1856) v Turíně zemřel Amedeo Avogadro.

před 55 lety (roku 1965) zemřel britský fyzik Louis Harold Gray.

10. 7.
před 184 lety (roku 1836) v Marseille zemřel významný fyzik André-Marie Ampère.

před 100 lety (roku 1920) se narodil Owen Chamberlain, který velkou měrou přispěl k rozvoji experimentální částicové fyziky.

12. 7.
před 107 lety (roku 1913) se narodil americký fyzik Willis Eugene Lamb.

13. 7.
před 99 lety (roku 1921) zemřel Gabriel Lippmann, objevitel metody barevné fotografie na principu interference světla.

před 46 lety (roku 1974) zemřel Patrik Maynard Stuart Blackett, laureát Nobelovy ceny za fyziku za výzkum kosmického záření.

15. 7.
před 111 lety (roku 1909) se narodil nizozemský fyzik Hendrik Casimir.

před 102 lety (roku 1918) se narodil kanadský fyzik Bertram Brockhouse.

před 98 lety (roku 1922) se narodil americký fyzik a nositel Nobelovy ceny Leon Max Lederman.

16. 7.
před 132 lety (roku 1888) se narodil nizozemský fyzik Fritz Zernike.

před 75 lety (roku 1945) byl proveden úspěšný test jaderné pumy v Novém Mexiku.

před 26 lety (roku 1994) zemřel americký teoretický fyzik Julian Seymour Schwinger.

17. 7.
před 108 lety (roku 1912) zemřel francouzský matematik, fyzik, astronom a filosof Henri Poincaré.

18. 7.
před 385 lety (roku 1635) se narodil Robert Hooke, anglický tzv. "renesanční muž".

před 167 lety (roku 1853) se narodil významný nizozemský fyzik Hendrik Antoon Lorentz.

20. 7.
před 83 lety (roku 1937) zemřel italský fyzik, vynálezce, podnikatel a politik Guglielmo Marconi, jehož jméno je mj. spjato s bezdrátovým telegrafem a se vznikem Radia Vatikán.

před 51 lety (roku 1969) přistál Niel Armstrong a Buzz Aldrin (mise Apollo 11) na povrch Měsíce.

22. 7.
před 194 lety (roku 1826) zemřel italský astronom Giuseppe Piazzi, který objevil planetku Ceres.

před 133 lety (roku 1887) se narodil fyzik Gustav Ludvig Hertz, známý pro Franck-Hertzův experiment.

23. 7.
před 149 lety (roku 1871) byl v českých zemích (a celé habsburské monarchii) zaveden metrický systém měr a vah.

před 134 lety (roku 1886) se narodil německý fyzik a elektrotechnik Walter Schottky.

24. 7.
před 46 lety (roku 1974) zemřel James Chadwick, držitel Nobelovy ceny za objev neutronu.

25. 7.
před 73 lety (roku 1947) se narodil běloruský fyzik a politik Aljaksandar Uladzimiravič Milinkevič.

27. 7.
před 176 lety (roku 1844) zemřel John Dalton, britský chemik a fyzik.

před 172 lety (roku 1848) se narodil maďarský fyzik Loránd Eötvös.

28. 7.
před 151 lety (roku 1869) zemřel významný český fyziolog, anatom, biolog a filosof Jan Evangelista Purkyně.

před 105 lety (roku 1915) se narodil americký fyzik Charles Hard Townes.

před 52 lety (roku 1968) zemřel chemik Otto Hahn; je považován za průkopníka v oblasti radioaktivity a radiochemie.

29. 7.
před 122 lety (roku 1898) se narodil Isidor Isaac Rabi, laureát Nobelovy ceny za fyziku.

1. 8.
před 96 lety (roku 1924) se narodil Georges Charpak, nositel Nobelovy ceny za fyziku za vynález a vývoj částicových detektorů.

2. 8.
před 98 lety (roku 1922) zemřel Alexandr Graham Bell.

4. 8.
před 215 lety (roku 1805) se narodil irský matematik, fyzik a astronom William Rowan Hamilton

5. 8.
před 90 lety (roku 1930) se narodil slavný astronaut Neil Armstrong.

6. 8.
před 75 lety (roku 1945) bylo jadernou bombou zničeno japonské město Hirošima.

8. 8.
před 119 lety (roku 1901) se narodil americký fyzik Ernest Orlando Lawrence, nositel Nobelovy ceny za vynález cyklotronu.

před 118 lety (roku 1902) se narodil britský teoretický fyzik Paul Adrien Maurice Dirac.

9. 8.
před 244 lety (roku 1776) se v Turíně narodil Amedeo Avogadro.

před 109 lety (roku 1911) se narodil americký fyzik a astrofyzik William Alfred Fowler.

před 75 lety (roku 1945) bylo jadernou bombou zničeno japonské město Nagasaki.

před 51 lety (roku 1969) zemřel britský fyzik Cecil Frank Powell.

10. 8.
před 107 lety (roku 1913) se narodil německý fyzik a nositel Nobelovy ceny Wolfgang Paul.

12. 8.
před 133 lety (roku 1887) se narodil jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky Erwin Schrödinger.

před 31 lety (roku 1989) zemřel William Shockley, spoluvynálezce tranzistoru.

13. 8.
před 206 lety (roku 1814) se narodil švédský fyzik Andres Jonas Ångström.

před 201 lety (roku 1819) se narodil matematik a fyzik George Gabriel Stokes.

14. 8.
před 243 lety (roku 1777) se narodil dánský fyzik, chemik a filosof Hans Christian Ørsted, který se věnoval výzkumu elektromagnetismu.

před 62 lety (roku 1958) zemřel Frédéric Joliot-Curie.

15. 8.
před 128 lety (roku 1892) se narodil francouzský kvantový fyzik Louis de Broglie.

16. 8.
před 175 lety (roku 1845) se narodil Gabriel Lippmann, objevitel metody barevné fotografie na principu interference světla.

17. 8.
před 51 lety (roku 1969) zemřel německý fyzik Otto Stern.

19. 8.
před 358 lety (roku 1662) zemřel francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof Blaise Pascal.

před 201 lety (roku 1819) zemřel James Watt, mechanik, vynálezce a fyzik, jehož velkou zásluhou bylo výrazné vylepšení parního stroje.

20. 8.
před 59 lety (roku 1961) zemřel americký experimentální fyzik a filosof Percy Williams Bridgman.

21. 8.
před 63 lety (roku 1957) zemřel norský fyzikální geograf a meteorolog Harald Sverdrup.

před 25 lety (roku 1995) zemřel americký matematik a astrofyzik indického původu Subrahmanyan Chandrasekhar.

23. 8.
před 214 lety (roku 1806) zemřel Charles-Augustin de Coulomb, zakladatel elektrostatiky.

před 178 lety (roku 1842) se narodil britský vědec a inženýr Osborne Reynolds.

24. 8.
před 188 lety (roku 1832) zemřel francouzský fyzik Nicolas Léonard Sadi Carnot, zakladatel termodynamiky.

před 23 lety (roku 1997) zemřel anglický fyzik Louis Essen, který se kromě jiného podílel na vynálezu atomových hodin.

25. 8.
před 411 lety (roku 1609) Galileo Galilei v Benátkách předvádí svůj první dalekohled.

před 153 lety (roku 1867) zemřel významný anglický chemik a fyzik Michael Faraday.

před 112 lety (roku 1908) zemřel Antoine Henri Becquerel, nositel Nobelovy ceny za objev přirozené radioaktivity.

26. 8.
před 292 lety (roku 1728) se narodil německý filosof, matematik, fyzik a astronom Johann Heinrich Lambert.

před 138 lety (roku 1882) se narodil fyzik James Franck, známý pro Franck-Hertzův experiment.

27. 8.
před 62 lety (roku 1958) zemřel americký fyzik Ernest Orlando Lawrence, nositel Nobelovy ceny za vynález cyklotronu.

28. 8.
před 157 lety (roku 1863) se narodil francouzský fyzik André-Eugéne Blondel.

30. 8.
před 149 lety (roku 1871) se narodil Ernest Rutherford, novozélandský fyzik, který zkoumal radioaktivní rozpad chemických prvků.

před 136 lety (roku 1884) se narodil Theodor Svedberg. Zabýval se fyzikální chemií.

před 108 lety (roku 1912) se narodil americký fyzik Edward Mills Purcell.

před 92 lety (roku 1928) zemřel německý fyzik a laureát Nobelovy ceny za fyziku Wilhelm Wien.

před 80 lety (roku 1940) se narodil významný fyzik Joseph John Thomson, otec Geogre Pageta Thomsona.

31. 8.
před 199 lety (roku 1821) se narodil německý fyziolog, lékař, matematik, fyzik, meteorolog a filosof Hermann von Helmholtz, přezdíván také jako "Říšský kancléř vědy".

1. 9.
před 32 lety (roku 1988) zemřel americký fyzik Luis Walter Alvarez.

2. 9.
před 155 lety (roku 1865) zemřel irský matematik, fyzik a astronom William Rowan Hamilton

3. 9.
před 115 lety (roku 1905) se narodil Carl David Anderson, držitel Nobelovy ceny (společně s Victorem Franzem Hessem) za objev kosmického záření.

4. 9.
před 183 lety (roku 1837) Američan Samuel Morse poprvé předvedl svůj telegraf.

5. 9.
před 114 lety (roku 1906) zemřel rakouský fyzik Ludwig Boltzmann.

6. 9.
před 254 lety (roku 1766) se narodil John Dalton, britský chemik a fyzik.

před 128 lety (roku 1892) se narodil britský fyzik a astronom Edward Victor Appleton.

před 112 lety (roku 1908) se narodil anglický fyzik Louis Essen, který se kromě jiného podílel na vynálezu atomových hodin.

8. 9.
před 126 lety (roku 1894) zemřel německý fyziolog, lékař, matematik, fyzik, meteorolog a filosof Hermann von Helmholtz, přezdíván také jako "Říšský kancléř vědy".

před 39 lety (roku 1981) zemřel japonský fyzik Hideki Yukawa, laureát Nobelovy ceny za předpověď existence mezonů.

9. 9.
před 283 lety (roku 1737) se narodil Luigi Galvani, italský lékař a fyzik, který se proslavil hlavně svými pokusy s živočišnou elektřinou.

před 98 lety (roku 1922) se narodil fyzik Hans Georg Dehmelt, nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1989.

před 17 lety (roku 2003) zemřel americký fyzik maďarského původu Edward Teller, vynálezce vodíkové bomby.

10. 9.
před 128 lety (roku 1892) se narodil americký fyzik Arthur Holly Compton.

před 45 lety (roku 1975) zemřel George Paget Thomson, britský fyzik, nositel Nobelovy ceny.

před 37 lety (roku 1983) zemřel švýcarský fyzik Felix Bloch.

11. 9.
před 175 lety (roku 1845) se narodil Émile Baudot, vynálezce, který zdokonalil telegraf.

12. 9.
před 123 lety (roku 1897) se narodila Irène Joliot-Curie.

před 97 lety (roku 1923) zemřel francouzský fyzik Jules Louis Gabriel Violle.

15. 9.
před 91 lety (roku 1929) se narodil Murray Gell-Mann, nositel Nobelovy ceny za svou práci na teorii elementárních částic.

16. 9.
před 284 lety (roku 1736) zemřel významný německý fyzik Gabriel Fahrenheit.

17. 9.
před 143 lety (roku 1877) zemřel William Fox Talbot. Věnoval se optice a fotografii.

18. 9.
před 237 lety (roku 1783) zemřel švýcarský matematik a fyzik Leonhard Paul Euler.

před 201 lety (roku 1819) se narodil známý francouzský fyzik Léon Foucault.

před 53 lety (roku 1967) zemřel britský nositel Nobelovy ceny za fyziku John Douglas Cockcroft.

19. 9.
před 177 lety (roku 1843) v Paříži zemřel Gaspard-Gustave Coriolis.

21. 9.
před 167 lety (roku 1853) se narodil nizozemský fyzik Heike Kamerlingh Onnes.

před 94 lety (roku 1926) se narodil Donald Arthur Glaser, americký fyzik a neurobiolog.

22. 9.
před 229 lety (roku 1791) se narodil významný anglický chemik a fyzik Michael Faraday.

24. 9.
před 75 lety (roku 1945) zemřel německý fyzik Johannes Wilhelm Geiger.

25. 9.
před 243 lety (roku 1777) zemřel německý filosof, matematik, fyzik a astronom Johann Heinrich Lambert.

před 87 lety (roku 1933) zemřel rakouský fyzik a matematik Paul Ehrenfest.

26. 9.
před 42 lety (roku 1978) zemřel švédský fyzik Manne Siegbahn, nositel Nobelovy ceny za výzkumy v oblasti rentgenové spektroskopie.

27. 9.
před 102 lety (roku 1918) se narodil britský radioastronom Martin Ryle.

28. 9.
před 67 lety (roku 1953) zemřel významný americký astronom Edwin Powell Hubble.

před 14 lety (roku 2006) zemřel americký fyzik Melvin Schwartz.

29. 9.
před 119 lety (roku 1901) se v Římě narodil známý fyzik Enrico Fermi.

30. 9.
před 150 lety (roku 1870) se narodil francouzský fyzik Jean Baptiste Perrin.

před 138 lety (roku 1882) se narodil německý fyzik Johannes Wilhelm Geiger.

3. 10.
před 54 lety (roku 1966) zemřel Rolf Maxmilian Sievert.

4. 10.
před 166 lety (roku 1854) se narodil srbský fyzik a vynálezce Michael Pupin.

před 73 lety (roku 1947) zemřel Max Karl Ernst Ludwig Planck, německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové fyziky.

6. 10.
před 117 lety (roku 1903) se narodil irský fyzik Ernest Thomas Sinton Walton.

7. 10.
před 135 lety (roku 1885) se narodil dánský fyzik Niels Bohr, který působil v oblasti atomové a jaderné fyziky.

9. 10.
před 141 lety (roku 1879) se narodil německý fyzik Max von Laue, oceněný Nobelovou cenou.

před 77 lety (roku 1943) zemřel holandský fyzik Pieter Zeeman, který získal Nobelovu cenu za výzkum vlivu magnetismu na záření.

10. 10.
před 289 lety (roku 1731) se narodil Henry Cavendish, britský fyzik a chemik.

11. 10.
před 131 lety (roku 1889) zemřel významný anglický fyzik James Prescott Joule.

13. 10.
před 33 lety (roku 1987) zemřel Walter Brattain, spoluobjevitel tranzistoru.

před 17 lety (roku 2003) zemřel kanadský fyzik Bertram Brockhouse.

14. 10.
před 216 lety (roku 1804) se narodil německý fyzik Wilhelm Eduard Weber.

před 80 lety (roku 1940) zemřel německý fyzik Heinrich Kayser, který se zabýval akustikou a spektrální analýzou.

před 36 lety (roku 1984) zemřel britský radioastronom Martin Ryle.

15. 10.
před 412 lety (roku 1608) se narodil Evangelista Torricelli, vynálezce rtuťového barometru.

17. 10.
před 263 lety (roku 1757) zemřel francouzský vědec René-Antoine Ferchault de Réaumur.

před 133 lety (roku 1887) v Berlíně zemřel německý fyzik Gustav Kirchhoff, který se zabýval především elektřinou a spektroskopií.

18. 10.
před 89 lety (roku 1931) zemřel známý vynálezce Thomas Alva Edison.

19. 10.
před 110 lety (roku 1910) se narodil americký matematik a astrofyzik indického původu Subrahmanyan Chandrasekhar.

před 83 lety (roku 1937) zemřel Ernest Rutherford, novozélandský fyzik, který zkoumal radioaktivní rozpad chemických prvků.

20. 10.
před 129 lety (roku 1891) se narodil James Chadwick, držitel Nobelovy ceny za objev neutronu.

před 36 lety (roku 1984) zemřel britský teoretický fyzik Paul Adrien Maurice Dirac.

21. 10.
před 187 lety (roku 1833) se narodil významný švédský chemik Alfred Nobel, vynálezce dynamitu a člověk, díky němuž je udělována Nobelova cena.

22. 10.
před 139 lety (roku 1881) se narodil americký fyzik Clinton Joseph Davisson.

před 115 lety (roku 1905) se narodil americký fyzik Karl Guthe Jansky.

23. 10.
před 115 lety (roku 1905) se narodil švýcarský fyzik Felix Bloch.

před 112 lety (roku 1908) se narodil ruský fyzik Ilja Michajlovič Frank, který se podílel na objevu a objasnění tzv. Čerenkovova efektu.

před 76 lety (roku 1944) zemřel Charles Glover Barkla, nositel Nobelovy ceny za fyziku.

24. 10.
před 419 lety (roku 1601) zemřel významný dánský astronom, astrolog a alchymista Tycho Brahe.

25. 10.
před 373 lety (roku 1647) zemřel Evangelista Torricelli, vynálezce rtuťového barometru.

27. 10.
před 52 lety (roku 1968) zemřela rakouská fyzička Lise Meitner, která se zabývala radioaktivitou a jadernou fyzikou.

29. 10.
před 237 lety (roku 1783) zemřel francouzský matematik, fyzik a filosof Jean le Rond d'Alembert.

30. 10.
před 45 lety (roku 1975) zemřel fyzik Gustav Ludvig Hertz, známý pro Franck-Hertzův experiment.

1. 11.
před 68 lety (roku 1952) USA poprvé úspěšně odpálily vodíkovou bombu.

2. 11.
před 88 lety (roku 1932) se narodil americký fyzik Melvin Schwartz.

před 54 lety (roku 1966) zemřel holandský fyzik a fyzikální chemik Peter Joseph William Debye.

3. 11.
před 63 lety (roku 1957) se na oběžnou dráhu dostal první tvor - pes Lajka ve Sputniku 2.

5. 11.
před 141 lety (roku 1879) zemřel významný fyzik James Clerk Maxwell.

7. 11.
před 153 lety (roku 1867) se narodila Maria Curie-Sklodowska.

před 142 lety (roku 1878) se narodila rakouská fyzička Lise Meitner, která se zabývala radioaktivitou a jadernou fyzikou.

před 132 lety (roku 1888) se narodil indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman.

8. 11.
před 166 lety (roku 1854) se narodil švédský fyzik Johannes Robert Rydberg.

před 125 lety (roku 1895) Wilhelm Conrad Röntgen objevil paprsky X (rentgenové záření).

před 97 lety (roku 1923) se narodil Jack St. Clair Kilby, americký elektroinženýr, nositel Nobelovy ceny za fyziku mj. za objev integrovaného obvodu.

10. 11.
před 115 lety (roku 1905) se narodil britský fyzik Louis Harold Gray.

11. 11.
před 448 lety (roku 1572) dánský astronom Tycho Brahe objevil v souhvězdí Kasiopei supernovu.

12. 11.
před 178 lety (roku 1842) se narodil fyzik Lord Rayleigh - John William Strutt.

15. 11.
před 390 lety (roku 1630) zemřel významný německý matematik, astrolog a astronom Johannes Kepler.

před 350 lety (roku 1670) z Amsterdamu zemřel teolog, pedagog a filosof Jan Amos Komenský.

před 132 lety (roku 1888) se narodil norský fyzikální geograf a meteorolog Harald Sverdrup.

před 82 lety (roku 1938) zemřel francouzský fyzik André-Eugéne Blondel.

před 61 lety (roku 1959) zemřel skotský fyzik Charles Thomson Rees Wilson.

16. 11.
před 303 lety (roku 1717) se narodil francouzský matematik, fyzik a filosof Jean le Rond d'Alembert.

před 179 lety (roku 1841) se narodil francouzský fyzik Jules Louis Gabriel Violle.

17. 11.
před 118 lety (roku 1902) se narodil uznávaný americký fyzik maďarského původu Eugene Paul Wigner.

před 95 lety (roku 1925) zemřel Johan August Brinell, který vytvořil zkoušku tvrdosti.

před 30 lety (roku 1990) zemřel americký fyzik Robert Hofstadter.

před 20 lety (roku 2000) zemřel francouzský fyzik a laureát Nobelovy ceny za fyziku Louis Eugène Félix Néel.

18. 11.
před 123 lety (roku 1897) se narodil Patrik Maynard Stuart Blackett, laureát Nobelovy ceny za fyziku za výzkum kosmického záření.

před 58 lety (roku 1962) zemřel dánský fyzik Niels Bohr, který působil v oblasti atomové a jaderné fyziky.

20. 11.
před 418 lety (roku 1602) se narodil Otto von Guericke, mj. objevitel vývěvy a vakua. (počítáno podle Juliánského kalendáře)

před 131 lety (roku 1889) se narodil významný americký astronom Edwin Powell Hubble.

21. 11.
před 237 lety (roku 1783) se poprvé vznesl horkovzdušný balon s lidskou posádkou.

před 171 lety (roku 1849) se narodil Johan August Brinell, který vytvořil zkoušku tvrdosti.

před 50 lety (roku 1970) zemřel indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman.

před 24 lety (roku 1996) zemřel pákistánský fyzik Abdus Salam.

22. 11.
před 116 lety (roku 1904) se narodil francouzský fyzik a laureát Nobelovy ceny za fyziku Louis Eugène Félix Néel.

23. 11.
před 183 lety (roku 1837) se narodil Johannes Diderik van der Waals, nositel Nobelovy ceny za fyziku za práci na stavové rovnici plynů a tekutin.

24. 11.
před 95 lety (roku 1925) se v Haagu narodil holandský fyzik Simon van der Meer.

před 94 lety (roku 1926) se narodil čínský fyzik a laureát Nobelovy ceny za fyziku Li Čeng-tao (Tsung-Dao Lee).

27. 11.
před 319 lety (roku 1701) se narodil švédský astronom a fyzik Anders Celsius.

28. 11.
před 66 lety (roku 1954) zemřel známý fyzik Enrico Fermi.

29. 11.
před 217 lety (roku 1803) se narodil význačný rakouský fyzik a matematik Christian Andreas Doppler.

30. 11.
před 417 lety (roku 1603) zemřel anglický lékař a vědec William Gilbert.

před 264 lety (roku 1756) se narodil německý fyzik Ernst Chladni, který sestavil klasifikaci meteoritů a jako první o nich mluvil jako o kosmických tělesech.

před 151 lety (roku 1869) se narodil Nils Gustaf Dalén, nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1912.

2. 12.
před 78 lety (roku 1942) Enrico Fermi spustil první umělou jadernou řetězovou reakci.

3. 12.
před 134 lety (roku 1886) se narodil švédský fyzik Manne Siegbahn, nositel Nobelovy ceny za výzkumy v oblasti rentgenové spektroskopie.

4. 12.
před 222 lety (roku 1798) zemřel Luigi Galvani, italský lékař a fyzik, který se proslavil hlavně svými pokusy s živočišnou elektřinou.

5. 12.
před 119 lety (roku 1901) se narodil Werner Heisenberg. Zabýval se kvantovou mechanikou, zformuloval princip neurčitosti.

před 117 lety (roku 1903) se narodil britský fyzik Cecil Frank Powell.

6. 12.
před 246 lety (roku 1774) u nás byla provedena reforma nižšího školství, která stanovila povinnou školní docházku pro děti mezi 6 a 12 lety a zavedla jednotný systém základních škol.

před 128 lety (roku 1892) zemřel německý vynálezce a průmyslník Ernst Werner von Siemens, který mj. objevil princip galvanického postříbřování a pozlacování.

9. 12.
před 83 lety (roku 1937) zemřel Nils Gustaf Dalén, nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1912.

10. 12.
před 124 lety (roku 1896) zemřel významný švédský chemik Alfred Nobel, vynálezce dynamitu a člověk, díky němuž je udělována Nobelova cena.

11. 12.
před 138 lety (roku 1882) se narodil Max Born, který se zasloužil o rozvoj atomové fyziky.

13. 12.
před 204 lety (roku 1816) se narodil německý vynálezce a průmyslník Ernst Werner von Siemens, který mj. objevil princip galvanického postříbřování a pozlacování.

14. 12.
před 474 lety (roku 1546) se narodil významný dánský astronom, astrolog a alchymista Tycho Brahe.

před 98 lety (roku 1922) se narodil ruský fyzik Nikolaj Gennadijevič Basov.

před 31 lety (roku 1989) zemřel přední sovětský fyzik, disident a obránce lidských práv Andrej Dimitrijevič Sacharov, mj. i držitel Nobelovy ceny míru.

15. 12.
před 168 lety (roku 1852) se v Paříži narodil Antoine Henri Becquerel, nositel Nobelovy ceny za objev přirozené radioaktivity.

před 62 lety (roku 1958) zemřel významný švýcarský fyzik Wolfgang Pauli.

16. 12.
před 73 lety (roku 1947) byl vynalezen tranzistor (William Shockley, John Bardeen, Walter Brattain).

17. 12.
před 223 lety (roku 1797) se narodil americký fyzik Joseph Henry.

před 163 lety (roku 1857) zemřel Francis Beaufort.

před 117 lety (roku 1903) vzlétl první letoun Wright Flyer schopný řízeného letu. Vynalezli  jej bratři Orwille a Wilbur Wrightové.

před 113 lety (roku 1907) zemřel významný fyzik William Thomson, známý spíše pod svým šlechtickým jménem lord Kelvin of Largs.

před 56 lety (roku 1964) zemřel Victor Franz Hess, držitel Nobelovy ceny (společně s Carlem Davidem Andersonem) za objev kosmického záření.

18. 12.
před 233 lety (roku 1787) se v Libochovicích narodil významný český fyziolog, anatom, biolog a filosof Jan Evangelista Purkyně.

před 155 lety (roku 1865) se narodil významný fyzik Joseph John Thomson, otec Geogre Pageta Thomsona.

19. 12.
před 168 lety (roku 1852) se narodil významný fyzik Albert Abraham Michelson.

před 67 lety (roku 1953) zemřel americký fyzik Robert Andrews Millikan.

20. 12.
před 69 lety (roku 1951) byl poprvé vytvořen elektrický proud pomocí jaderného reaktoru.

22. 12.
před 153 lety (roku 1867) zemřel francouzský matematik Jean-Victor Poncelet.

24. 12.
před 202 lety (roku 1818) se narodil významný anglický fyzik James Prescott Joule.

před 148 lety (roku 1872) zemřel skotský inženýr a fyzik William John Macquorn Rankine.

25. 12.
před 255 lety (roku 1765) zemřel Prokop Diviš, český kněz, přírodovědec, léčitel a vynálezce. Je známý jako vynálezce bleskosvodu.

26. 12.
před 151 lety (roku 1869) zemřel Jean Louis Marie Poiseuille, francouzský fyzik, který vyvinul metodu měření krevního tlaku.

27. 12.
před 449 lety (roku 1571) se narodil významný německý matematik, astrolog a astronom Johannes Kepler.

28. 12.
před 117 lety (roku 1903) se narodil John von Neumann, maďarský matematik židovského původu, který významně přispěl k oborům jako je kvantová fyzika, hydrodynamika a mnoho dalších.

před 101 lety (roku 1919) zemřel švédský fyzik Johannes Robert Rydberg.

31. 12.
před 329 lety (roku 1691) zemřel irský chemik Robert Boyle, který se zasloužil o rozvoj moderní chemie, včetně teorií o atomech a prvcích.