FyzWeb  kalendář
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)


27. 10. 2016 čtvrtek
Přednáška pro středoškoláky: Zákony zachovaní  

Přednáška proběhne v přednáškové místnosti T1 areálu MFF v Troji (V Holešovičkách 2, Praha 8) od 18:00. Přednáší Lukáš Ledvina.


03. 11. 2016 čtvrtek
Přednášky z moderní fyziky: Vlny v okolí Země  

V přednášce se stručně seznámíme s vlastnostmi a projevy elektromagnetických vln v plazmovém (ionizovaném) okolí Země a s jejich využitím pro studium horní atmosféry a ionosféry. Uvidíme, že variabilita zemského okolí je často vlnového původu a že může mít svůj zdroj na Slunci i na Zemi. Přednáší dr. J. Chum.

Přednášky se konají od 18:00 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 v posluchárně T2.


10. 11. 2016 čtvrtek
Přednáška pro středoškoláky: Mechanické oscilátory  

V úvode prednášky si vysvetlíme, ako vyzerá pohyb harmonického oscilátoru a aké rovnice tento pohyb popisujú. Predstavíme si niekoľko jednoduchých aj zložitejších oscilujúcich mechanických sústav, ktoré popíšeme pomocou síl, ale aj pomocou energií. Ukážeme si tak dva rôzne prístupy, ktorými vieme vyriešiť takmer každý oscilujúci systém.

Přednáška proběhne v přednáškové místnosti T1 areálu MFF v Troji (V Holešovičkách 2, Praha 8) od 18:00. Přednáší Patrik Švančara.


23. 11. 2016 středa
Den otevřených dveří MFF UK  

Tradiční a koncepčně ucelená přehlídka aktivit MFF UK, které fakulta v průběhu celého roku pořádá. Informujeme zde o možnostech studia na MFF UK, o životě na fakultě i o aktivitách určených studentům středních škol. Během Dne je možné navštívit jednotlivé katedry a další pracoviště fakulty a při exkurzích nebo besedách se seznámit s celou škálou výukových, vědeckých i výzkumných činností. Kromě dopoledního programu v Kongresovém centru Praha a diskuse se zástupci vedení fakulty či vizitek jednotlivých oborů a kateder v dopoledním Infocentru nabízíme odpolední odborný program v budovách MFF UK, přednášky na aktuální témata a exkurze na jednotlivá pracoviště MFF UK. 

  • Kde
    • dopoledne: Kongresové centrum, 5. května 65, Praha 4
    • odpoledne: V Holešovičkách 2, Praha 8 (fyzika) a Malostranské náměstí 25, Praha 1 (informatika, matematika)
  • Kontakt: PhDr. Alena Havlíčková, ☎ 95155 2611, ovvpmff.cuni.czvše následující >>>