FyzWeb  kalendář
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)


08. 12. 2016 čtvrtek
Přednáška pro středoškoláky: Nebeská mechanika  

Přednáška proběhne v přednáškové místnosti T1 areálu MFF v Troji (V Holešovičkách 2, Praha 8) od 18:00.


15. 12. 2016 čtvrtek
Přednášky z moderní fyziky: Einsteinovy gravitační vlny  

Tak jako Maxwell ze své nové teorie odvodil existenci elektromagnetických vln, tak i Einstein ze své obecné teorie relativity hned odvodil existenci gravitačních vln. Letos, právě 100 let po Einsteinově předpovědi, byly tyto vlny poprvé detekovány. Přiblížíme jejich historii, současnost i budoucnost. Přednáší prof. J. Podolský.

Přednášky se konají od 18:00 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 v posluchárně T2.


16. 02. 2017 čtvrtek
Jeden den s fyzikou na MFF UK  

Jde o den plný fyzikálních přednášek, exkurzí a experimentů – prostě neobvyklé setkání s fyzikou v budovách MFF UK na Karlově a v Troji. JDF nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty MFF UK. Tradiční akce pořádaná pro středoškoláky, jejich pedagogy a pro příznivce fyziky z řad veřejnosti doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří.

  • Kde
    • dopoledne: Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2
    • odpoledne: V Holešovičkách 2, Praha 8
  • Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., ☎ 95155 1356, Miroslav.Cieslarmff.cuni.cz; PhDr. Alena Havlíčková, ☎ 95155 2611, ovvpmff.cuni.cz

17. 02. 2017 pátek
FYKOSí Fyziklání  

FYKOSí Fyziklání je tradiční soutěž maximálně pětičlenných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o fyziku a matematiku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.
  • Kde: kategorie A – Malostranské náměstí 25, Praha 1; kategorie B a C – Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2
  • E-mail: fyziklanifykos.cz
  • Kontakt: Daniel Dupkala, daniel.dupkalafykos.cz; RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
  • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT. Kategorie A je zařazena do programu Excelence středních škol.
vše následující >>>