FyzWeb  články
Novinky Kalendář Články Odpovědna Pokusy a materiály Exkurze Výročí Odkazy Kontakty


Licence Creative Commons (Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci)
Spinner ve výuce fyziky 2017-06-09 

Výsledek obrázku pro spinner

Ulice i školy zaplavily děti třímající roztočené spinnery. Fyzikář tuto hračku bude moci využít i poté, co módní vlna opadne. V článku jsou 3 náměty (nejen) do hodin fyziky.

(zobrazit celý článek) 

Experimenty z Kuchařky: Opalovací krém a ochrana proti UV záření 2016-10-25 

Na povrch Země přichází ze Slunce nejen viditelné světlo a infračervené záření, ale také záření ultrafialové (UV). Většina (až 99 %) dopadajícího UV záření se řadí k typu A (315 až 400 nm), pro člověka je ovšem nebezpečnější typ B (280 až 315 nm), který může mít na svědomí například vznik nádorových onemocnění kůže. Proti typům A i B se chráníme používáním opalovacích krémů, jejichž účinek ukáže tento experiment.

(zobrazit celý článek) 

Experimenty z Kuchařky: Chladicí směs 2016-10-24 

Led taje při teplotě 0 °C. Směs ledu a soli má teplotu tání podstatně nižší (může to být až -21 °C). Po smíchání drceného ledu se solí začne led rychle tát, neboť směs má v tu chvíli výrazně vyšší teplotu (okolo 0 °C), než je její teplota tuhnutí. Na roztátí ledu (rozbití jeho krystalové struktury) je ovšem potřeba energie (teplo), která se vezme na úkor celkové teploty vzniklé slané vody. Celá směs se tedy ochlazuje.

(zobrazit celý článek) 

Experimenty z Kuchařky: Citronová „baterie" 2016-09-13 

V galvanických článcích vzniká elektrické napětí mezi dvěma různými kovy (elektrodami) umístěnými v elektrolytu. V níže popsaném provedení experimentu je elektrolyt představován citronovou šťávou (zředěná kyselina citronová) a jako elektrody jsou používány běžně dostupné předměty - desetikoruna (měděný povrch), pětikoruna (niklový povrch) a hliníková vidlička.

(zobrazit celý článek) 

Experimenty z Kuchařky: Elektrická vodivost kapalin 2016-09-09 

Schopnost kapalin vést elektrický proud charakterizuje veličina měrná elektrická vodivost (konduktivita). Jednotkou je siemens na metr, v praxi se ale často používá spíše mikrosiemens na centimetr (μS/cm). Čím větší je naměřená hodnota, tím snáze kapalina vede elektrický proud. Vodivost kapaliny souvisí s množstvím iontů, které mohou přenášet elektrický náboj. Ionty vznikají například při rozpouštění některých látek.

(zobrazit celý článek) 

vše starší >>>