FyzWeb  články
Mají praváci silnější levou ruku?2010-06-01 

Loni při návštěvě IQ parku v Liberci se mi Jana Bittnerová svěřila s hypotézou, že praváci na jednom z jejich experimentů vykazují větší sílu v levé ruce. Tenkrát jsem to vzal jako fakt, ale pořád se mi vracela myšlenka, zda je to opravdu pravda. A tak jsme letos v rámci pražského Vědohraní připravili spolu s Naďou Vogalovou a její kamarádkou Bárou stánek, kde jsme postupně proměřili sílu pravé a levé ruky přes 300 studentům a jejich pedagogickému doprovodu.

Měření na Vědohraní 2010 s dynamometrem Vernier HD-BTA

 

K měření jsme používali ruční siloměr (dynamometr) Vernier HD-BTA propojený s počítačem přes rozhraní Go!Link, obrazovka notebooku nám pak sloužila jako dobře viditelný displej.

Celkem se nám podařilo proměřit 313 návštěvníků této celodenní akce. A jaké jsou výsledky?

Praváci mají o 6 ± 15 % silnější pravou ruku, leváci o 6 ± 23 % silnější ruku levou, lidé stranově nevyhraněni mají obě ruce v průměru stejně silné (výše uvedená procenta jsou vztažena k průměru sil pravé a levé ruky měřeného jedince). Možná někoho zarazilo to ± 15 resp. ± 23 % - jak to interpretovat? Praváci, resp. leváci mají sice v průměru o něco málo silnější "tu svoji" ruku, ale rozptyl naměřených hodnot je obrovský a je nemálo praváků s výrazně silnější levou rukou a naopak, námi měření lidé jsou v tomto velmi různorodí. Dostatečně opatrná správná interpretace tedy je "není pravda, že by praváci měli obecně silnější levou ruku a leváci pravou".

Z naměřených dat jsem také vytvořil graf, z nějž je vidět rostoucí síla stisku ruky s věkem testovaného ve věku do 20 let, pak už závislost mizí:

graf závislosti síly stisku ruky na věku

 

Máte-li další nápady, co z naměřených dat vyzkoumat, můžete si zaznamenaná data stáhnout.

 

Zpracoval Jakub Jermář.