FyzWeb  články
Proč má jablko slupku?2010-08-22 

Tento článek popisuje jednoduchý experiment ukazující vliv slupky jablka na odpařování vody. K pokusu budeme potřebovat senzor vlhkosti vzduchu Vernier RH-BTA, datalogger Vernier LabQuest (lze nahradit rozhraním Go!Link připojeným k počítači), jablko, škrabku na brambory, větší sklenici, igelitový pytlík, gumičku, nůžky a papírový ubrousek.

 

Obr. 1 - většina použitých pomůcek (chybí škrabka, papírový ubrousek a gumičky)

 

Z igelitového pytlíku vystřihneme kus igelitu a zakryjeme jím hrdlo sklenice. K upevnění použijeme gumičku. Do igelitu vytvoříme díru pro senzor vlhkosti. Zasuneme senzor a změříme vlhkost vzduchu. Naměřili jsme 60% relativní vlhkost.


Obr. 2 - měření v prázdné sklenici

Obr. 3 - naměřená vlhkost

 

Nyní do sklenice vložíme jablko, opět sklenici zakryjeme igelitem. Po 10 minutách opět změříme vzdušnou vlhkost ve sklenici. Naměřili jsme 75% relativní vlhkost, tedy výrazně více, než v prázdné sklenici.


Obr. 4 - měření ve sklenici s jablkem

Obr. 5 - naměřená vlhkost ve sklenici s jablkem

 

Škrabkou na brambory zbavíme jablka slupky. Jelikož při škrábání narušujeme buněčné stěny, tekutina z vnitřku takto narušených buněk se dostává na povrch jablka a jablko je tím pádem vlhké či přesněji "upatlané" od sladké jablečné šťávy. Tato vrstvička jablečné šťávy by nám narušovala experiment, je proto potřeba po oloupání jablko důkladně usušit. K tomu se osvědčil papírový ubrousek.


Obr. 6 - jablko se slupkou

Obr. 7 - jablko bez slupky

Obr. 8 - osušení jablka

 

Opět do sklenice vložíme jablko, tentokrát zbavené slupky, a sklenici zakryjeme igelitem. Po dalších 10 minutách opět změříme vzdušnou vlhkost ve sklenici. Naměřili jsme tentokrát přes 83 %. 


Obr. 9 - měření ve sklenici s jablkem bez slupky

Obr. 10 - naměřená vlhkost 

 

Závěr

Relativní vzdušná vlhkost ve sklenici s jablkem je vyšší, než byla v prázdné sklenici. Z toho lze usuzovat, že z povrchu jablka se do vzduchu vypařuje voda, jablko tedy velmi pomalu usychá. Pokud jablko zbavíme slupky, vzrůstá množství vody ve vzduchu (vlivem odpařování z povrchu jablka) ještě znatelně rychleji. Lze tedy usuzovat, že slupka jablko částečně chrání před ztrátou vody vypařováním, tedy před rychlejším vyschnutím.

 

Článek připravil Jakub Jermář.