FyzWeb  články
Diamagnetismus a paramagnetismus názorně2011-01-30 

aneb Bismut a chrom – dva nemagnetické kovy, které lze ovlivnit magnetem

Kromě látek, které se silně přitahují k magnetu (obvykle označovaných jako feromagnetika, patří sem například železo) existují i další látky, které na vnější magnetické pole nějak reagují.

Diamagnetické látky mírně zeslabují vnější magnetické pole, v důsledku toho se od magnetu odpuzují. Patří sem například voda, některé kovy a další. Paramagnetické látky naopak vnější magnetické pole lehce zesilují – k magnetu se tak budou přitahovat. Mezi paramagnetické patří například platina, chrom, sodík a další.

Diamagnetické ani paramagnetické látky nelze trvale zmagnetovat, reagují pouze na vnější magnetické pole. V následujícím experimentu ukážeme diamagnetický bismut, který se od magnetu odpuzuje a paramagnetický chrom, který se k magnetu přitahuje.

Uspořádání je vidět na obrázku:

uspořádání pokusu 

Na vahách připojených k počítači je postaven nemagnetický stojánek z plasových kelímků, na kterém je umístěn měřený kov. Váhy na začátku měření vytárujeme. Pokud k bismutu přiblížíme magnet, bismut má snahu se od něj odpudit – zvětší tak výchylku na vahách.

bismut v magnetickém poli

Pokud váhy ukazují výchylku 0,09 g, znamená to, že síla, kterou se odpuzuje bismut od magnetu, má velikost 0,9 mN.

Opačný výsledek dostaneme, pokud magnet přiblížíme ke chromu. Chrom má snahu se k magnetu přitáhnout, a proto váhy ukáží zápornou výchylku.

chrom v magnetickém poli

Chrom ovlivňuje magnetické pole víc než bismut – síla, kterou se přitáhne k magnetu, má v tomto případě velikost 3,6 mN.

Celý experiment si můžete prohlédnout i na následujícím videu:

(zdrojové video ke stažení také zde - 9,5 MB, formát WMV)

Autorkou článku je Věra Koudelková, která tímto děkuje Ing. Michalu Novákovi (VŠCHT) za zapůjčení kovů pro měření.