FyzWeb  články
Proměření náběhu žárovky2011-03-16 

Článek Jana Koupila o filmování rychloběžnou kamerou (Rychloběžné video a elektrický proud) mne inspiroval k proměření, za jak dlouho "naběhne" obyčejná žárovka ke svému plnému světelnému výkonu. Použil jsem k tomu obyčejnou žárovku ze stolní lampy, datalogger Vernier LabQuest a čidlo intenzity světla Vernier TILT-BTA (stejně tak by bylo možné použít i luxmetr Vernier LS-BTA).

Jak jsem postupoval?

K LabQuestu jsem připojil čidlo intenzity světla. Po připojení dojde k autodetekci a přednastavení experimentu - měření je přednastaveno na 10 sekund se vzorkovací frekvencí 2 Hz. Takové nastavení je pro nás naprosto nevhodné, nejprve jsem tedy musel nastavit vhodnější parametry pro své měření.

V pravé části dotykového displeje je oblast "Režim, frekvence, Trvání" - ťuknutím do této oblasti dojde k otevření nabídky s parametry měření. Zde jsem nastavil délku měření 2 sekundy a vzorkovací frekvenci 1000 Hz.

 

   

 

Pak jsem v tmavé místnosti namířil čidlo světla na zhasnutou žárovku, spustil měření a vypínačem rozsvítil žárovku. LabQuest přitom naměřil graf závislosti osvětlení na čase. Abych mohl z grafu lépe vyčíst dobu "startu" žárovky, označil jsem si tahem dotykového pera po displeji oblast grafu, která mne zajímá.

 

   

 

V nabídce Graf jsem pak zvolil Zvětšit. Z grafu se mi tak zobrazila jen předem ozvačená část. Na ní je již pěkně vidět, že žárovka nabíhala zhruba 6 period (střídavé napětí 230 V 50 Hz v elektrické rozvodné síti znamená, že žárovkou 100× za sekundu střídavě teče a neteče proud žhavící vlákno).

 

   

 

Abychom snáze změřili čas náběhu, zvolíme v nabídce Analýza možnost Delta a příslušné měření. Tažením dotykového pera označíme oblast v grafu a dole pod grafem si přečteme rozsah označené oblasti. V našem případě jsme naměřili, že start žárovky trval 0,06 s neboli 60 milisekund.

   

 

Pro větší názornost jsem ještě graf vyexportoval z LabQuestu přes USB kabel do počítače a v programu Logger Pro jsem si zobrazil naměřená data ve formě grafu přes celou obrazovku.

 

Autorem měření je Jakub Jermář.

Trochu jiné provedení téhož experimentu na videu + metodický materiál:

Metodický materiál pro učitele ke stažení (PDF).