FyzWeb  články
Experimenty z Kuchařky: Citronová „baterie"2016-09-13 

Pomůcky

Voltmetr Vernier DVP-BTA nebo Vernier VP-BTA, rozhraní LabQuest Mini, citron, nůž, mince 5 Kč a 10 Kč, hliníková vidlička.

Teorie

V galvanických článcích vzniká elektrické napětí mezi dvěma různými kovy (elektrodami) umístěnými v elektrolytu. V níže popsaném provedení experimentu je elektrolyt představován citronovou šťávou (zředěná kyselina citronová) a jako elektrody jsou používány běžně dostupné předměty - desetikoruna (měděný povrch), pětikoruna (niklový povrch) a hliníková vidlička.

Příprava měření

 1. Pomocí USB kabelu připojte rozhraní LabQuest Mini k počítači.

 2. Do rozhraní LabQuest Mini zapojte voltmetr DVP-BTA nebo voltmetr VP-BTA.

 3. Na počítači spusťte program Logger Lite.

 4. Vynulujte aktuálně měřenou hodnotu napětí (menu Experiment → Nulovat).

 5. Pomocí myši klikněte na okno s číselným údajem (vlevo dole) a tažením za roh okna roztáhněte toto okno na celou obrazovku tak, jak ukazuje obrázek níže.

Provedení experimentu

 1. Nožem rozkrojte citron na dvě poloviny, potřebovat budete jednu z nich.

 2. Do poloviny citronu natlačte větší část desetikorunové mince a část hliníkové vidličky. V místě vkládání mince je výhodné citron předem proříznout.

 3. Na oba kovové předměty připojte vodiče voltmetru (obrázek na protější straně) a poznamenejte si měřenou hodnotu napětí.

 4. Body 2 a 3 zopakujte také pro dvojice pětikoruna-vidlička a pětikoruna-desetikoruna.

Ukázka naměřených dat

Pro tři uvedené dvojice předmětů (kovů) byly získány následující hodnoty napětí:

dvojice předmětů

příslušné kovy

napětí

desetikoruna - vidlička

měď - hliník

0,6 V

pětikoruna - vidlička

nikl - hliník

0,5 V

pětikoruna - desetikoruna

nikl - měď

0,2 V

Závěr

Různé dvojice kovů generují při vložení do téhož elektrolytu (citronové šťávy) různá napětí. V našem měření poskytuje nejvyšší napětí dvojice měď - hliník, nejnižší pak dvojice nikl - měď.

Poznámky

 • Je třeba dát pozor, aby se kovy vně ani uvnitř citronu nedotýkaly. Stejně tak je třeba dbát, aby se elektrolyt nedostal ke svorkám voltmetru.

 • Naměřené hodnoty se v tomto experimentu vždy budou lišit od standardních potenciálů uváděných u Beketovovy řady kovů. Příčinou je to, že podmínky experimentu se liší od standardizovaných.

 • Zkuste místo citronu použít i jiné elektrolyty, např. slanou vodu.

 • Zkuste provést experiment i sjinými kovy.

 

Tento experiment vychází z tzv. Kuchařky (souboru jednoduchých experimentů do hodin chemie, fyziky a přirodopisu), která vznikla na KDF MFF UK jako společné dílo Pavla Böhma, Jakuba Jermáře a Petra Kácovského.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: