FyzWeb  články

Návod na tvorbu 3D fotografií a videa

Nejdříve musíme pořídit dvě fotografie vybraného objektu. čím více je objekt prostorový, tím lepší bude výsledný dojem.


Jednu fotografii pořídíme standardním způsobem nejlépe ze stativu. Pro vyfocení druhého snímku posuneme vodorovně fotoaparát se stojanem přibližně o 8 cm doprava a pořídíme druhý snímek. Objekt nebo focená scéna by se mezi pořízením obou snímků neměli měnit. Pro snadnější a přesnější posouvání fotoaparátu si můžeme vyrobit z prkénka a lišty jednoduché pravítko s průřezem ve tvaru písmena L, které připevníme ke stojanu.

Další postup už spočívá pouze ve zpracování snímků na počítači. Budeme potřebovat nějaký program umožňující zpracování fotografií. V popisovaném příkladě je používán program Corel Photo-Paint, zpracování v jiných programech je analogické.

    

První snímek nazveme například L (levý), druhý snímek P. Nejdříve oba snímky převedeme do stupňů šedé (8 bitů). Vzniklé šedé obrázky označíme například Lsed a Psed. 

Dále nastavíme černou barvu papíru (podkladu) a pomocí funkce duplikovat jeden z obrázků vytvoříme jeho kopii. Obsah duplikovaného obrázku hned smažeme (delete) a dostaneme tak černý obrázek stejné velikosti jako dva šedé, označíme ho například prazdny. (Prázdný obrázek můžeme vytvořit také přímo nastavením pouze rozměrů a černého podkladu.)

Nakonec použijeme funkci sloučit kanály při otevřených obou šedých a prázdném obrázku. V nabídce, která se nám otevře, označíme jako červený kanál (R) levý šedý snímek (Lsed), jako zelený kanál (G) pravý šedý snímek (Psed) a jako zbývající modrý kanál (B) černý snímek (prazdny). Obrázek, který nám vznikne, označíme jako výsledný (vysledny).

K prohlížení výsledného prostorového snímku potřebujeme červený a zelený barevný filtr. Ve škole lze použít například filtry z demonstračních souprav pro skládání barev světla, jinak můžeme použít barevné fóliové filtry k osvětlovacím reflektorům, eventuelně najít vhodný barevný celofán. Kvalitní barevné fólie jsou takové, které při přeložení přes sebe (červené a zelené nebo červené a modré) propouštějí pouze minimum světla.


červený filtr podržíme před levým okem, zelený před pravým a podíváme se na výsledný obrázek (na monitoru nebo promítnutý na plátno dataprojektorem), který uvidíme velmi plasticky. Z barevných fólií a tvrdého papíru si můžeme vyrobit jednoduché brýle na pozorování. Pokud takové brýle už máme, bývají součástí některých publikací s prostorovými fotografiemi, nemusíme žádné další filtry shánět.


Příklad je popisován s použitím červeného a zeleného filtru. Stejně můžeme použít také červený a modrý filtr, výroba fotografie je stejná, pouze pravý šedý snímek označíme jako modrý kanál a prázdný černý snímek jako zelený kanál.

Prostorové video

Pokud se chcete pokusit vytvořit prostorové video, budete potřebovat dva digitální fotoaparáty s funkcí natáčení videa (nejlépe stejné, nebo alespoň se stejným způsobem záznamu videosekvence), eventuelně dvě videokamery.


Fotoaparáty připevníme těsně vedle sebe na dřevěnou lištu, objektivy musí mířit rovnoběžně (zkontrolujeme například vyfocením vzdáleného předmětu - oba fotoaparáty by měli vyfotit stejný obrys). Vybereme si scénu, kterou chceme natáčet, a spustíme současně oba fotoaparáty. Je výhodné na začátku například tlesknout rukama před objektivy (použití klapky), abychom později dokázali přesně synchronizovat záběry z obou fotoaparátů.

Zpracování natočeného videa je v podstatě shodné jako zpracování fotografií, jen mnohem zdlouhavější. Důležité je najít stejný první snímek z obou natočených sekvencí. I když se snažíme zapnout oba fotoaparáty současně, pravděpodobně natočí jeden na začátku o něco více snímků. Tlesknutí nám zde pomůže najít stejný počáteční snímek, který zvolíme jako první.


Snímky z obou videosekvencí nyní můžeme slučovat jeden po druhém stejným způsobem jako fotografie a výsledné snímky ukládat zpět jako animaci. To je zdlouhavá záležitost, pokud si uvědomíme, že každá sekunda videozáznamu obsahuje minimálně 15 snímků (podle typu fotoaparátu). Počítačově zdatnější jedinci si proto určitě raději vymyslí script nebo krátký program, který tuto operaci provede automaticky.

Prohlížení videa je opět stejné jako prohlížení prostorových fotografií - pomocí barevných brýlí. Velmi efektně působí video promítané na plátno v zatemnělé mí­stnosti.