FyzWeb  VA charakteristika diody

Videonávod na jednoduchý experiment se ampérmetrem Vernier DCP-BTA a voltmetrem Vernier VP-BTA. Oba přístroje jsou připojeny k počítači přes 2 rozhraní Go!Link. Pomocí reostatu zapojeného jako dělič napětí měníme napětí na diodě a v programu Logger Lite snímáme okamžité napětí a proud, hodnoty se automaticky vynášejí do grafu.

Tento videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


Video (WMV, 35 MB) si také můžete stáhnout zde.

Další podobné videonávody:
     -   Soutěž teploměrů
     -   Napodobování grafu
     -   Co může viset na vlásku?
     -   Boyleův-Mariottův zákon
     -   Závislost tlaku na teplotě
     -   Závislost magnetické indukce na proudu v cívce
     -   Napětí a proud v obvodu s cívkou
     -   Studium pohybu skákajícího míče