FyzWeb  Fyzika ve výtahu

Pomocí barometru a několika siloměrů jsme zjišťovali, jak se mění tlak vzduchu a síly působící na různé předměty (včetně člověka) při jízdě výtahem. K dispozici je video, naměřená data a pracovní listy pro žáky v různé úrovni náročnosti a pracnosti.

Autorské řešení zde z pochopitelných důvodů nechceme ukazovat, na vyžádání Vám ho zašleme ho e-mailem – pište autorovi na pavel.bohm@mff.cuni.cz. Uvítáme i poznámky, komentáře, další nápady, zkušenosti atd.

Poznámka: Na videu jsme používali LabQuest, barometr Vernier BAR-BTA, plošný siloměr Vernier FP-BTA a dva siloměry Vernier DFS-BTA.

Naměřená data a pracovní listy

 Naměřená data pro Vernier Logger Lite a Vernier Logger Pro (zip)

 Pracovní list 1 –  jak se bude měnit tlak a tíha v různých fázích pohybu výtahu (odhad před samotným experimentem)

 Pracovní list 2 –  jak se ve skutečnosti měnil tlak a tíha v různých fázích pohybu (co bylo naměřeno)

 Pracovní list 3 –  změna tlaku s výškou (úvahy a výpočty)

 Pracovní list 4 –  méně tradiční úvahy a úkoly související s tlakem

 Pracovní list 5 –  změna tlaku pro velký rozsah výšek (nelineární model), tloušťka atmosféry a srovnání s polohou družic a Měsíce

 Pracovní list 6 –  práce s naměřenými daty, základní analýza pro zorientování se v naměřených datech

 Pracovní list 7 –  práce s naměřenými daty, zejména vyčtení různých informací z grafu

 Pracovní list 8 –  pokročilejší práce s naměřenými daty, případné přesahy do ICT (práce s tabulkovými editory, lze ale i v programu Logger Pro)