FyzWeb  Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier

Kniha Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier má 2 části, obě jsou k dispozici volně ke stažení: 

Autorem obou publikací je Mgr. Václav Pazdera (spoluautory některých částí jsou také Jan Diviš a Jan Nohýl) z Gymnázia Čajkovského v Olomouci