FyzWeb  Peer instruction

Dvě másla

téma: Termika → Termika

Obtížnost

  ZŠ     SŠ     VŠ  

Ke stažení

Jedna otázkaCelý soubor

Řešení

C

Teplota obou kusů je stejná, postupně se vyrovnala na teplotu okolí.

Typicky chybné odpovědi:

A - větší kus másla větším povrchem přijme více tepla, bude mít tedy vyšší teplotu;

B - oba kusy získají stejně tepla, menší máslo při menším objemu bude mít vyšší teplotu


Zdroj

Otázka vznikla na základě výsledků výzkumů publikovaných v knize:

MANDÍKOVÁ, Dana a Josef TRNA. Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7315-226-0.


ZPĚT NA SEZNAM